Vízügyi hatóságok

2014. év elején alakultak meg a Vízügyi Hatóságok, mint önálló szervezetek. Ezen hatóságok vették át a korábban a Környezetvédelmi Felügyelőségekhez tartozó vízügyi hatósági jogkört.

A 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet értelmében 2014. szeptember 10-től ismét változás állt be a vízügyi hatósági vonalon, ugyanis e naptól kezdve a vízügyi hatósági feladatokat  a katasztrófavédelem látja el. Ez azt jelenti, hogy a korábbi Vízügyi Hatóság és a Környezetvédelmi Felügyelőségek vízvédelmi ügyekkel foglalkozó szervezeti egysége egy hatóságként, a Katasztrófavédelem berkein belül működik. Tehát a területi Vízügyi Hatóságok a kibővített feladatkörrel és megváltozott felettes szervvel működnek tovább.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság korábbi önálló szervezeti egységének, az Országos Vízügyi Hatóságnak a jogutódja ettől kezdve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Vízvédelmi hatósági és szakhatósági ügyekben az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség jogutóda a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

 

Területi vízügyi hatóságként, továbbá területi vízvédelmi hatóságként - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - első fokon a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok járnak el.

 

Itt felsoroljuk, hogy milyen feladatokat lát el, az újonnan megalakult Vízügyi Hatóság:

 • a Kormány által kijelölt vízügyi első fokú hatóságként, illetve első fokú szakhatóságként jár el,
 • szakhatóságként jár el a települési önkormányzat jegyzője hatósági jogkörébe tartozó ügyekben,
 • szolgáltatja a miniszter által kért, a kormányzati munka ellátásához szükséges, tevékenységek során keletkezett adatokat,
 • elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok végrehajtását,
 • véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezeteket,
 • a hatósági feladatai során önállóan, egyéb feladatoknál pedig a miniszter felkérése alapján közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában,
 • ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal.
 • a vízgazdálkodás területén külön jogszabályokban meghatározott keretek közötti hatáskörrel látja el a vízhasználatok engedélyezését és felügyeletét,
 • vezeti a külön jogszabályok szerinti nyilvántartásokat,
 • figyelemmel kíséri és véleményezi a vízgazdálkodással kapcsolatos területfejlesztési programokat és terveket,
 • ellátja a feladatkörét érintő közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok kivizsgálásával, valamint az ebből eredő intézkedésekkel járó feladatokat,
 • ellátja a jogerős hatósági határozaton alapuló ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatokat,
 • közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában,
 • közreműködik a vízminőségi kárelhárítás - külön jogszabályban meghatározott - feladatainak ellátásában
 • adóhatóságként jár el a vízkészletjárulékkal kapcsolatos ügyekben.

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás