Vízellátás tervezés

Szinte valamennyi gazdasági tevékenységhez szükséges megfelelő mennyiségű és minőségű víz rendelkezésre állása. A vízellátás során az adott gazdasági tevékenységhez szükséges ivóvizet, öntözővizet, vagy technológiai vizet közüzemi vízellátás hiányában elsősorban felszín alatti vizekből, talajvízből, vagy rétegvizekből nyerhetjük. A vízellátás során szükséges a vízigényekre épülő, elvárt mennyiségi és minőségi paramétereknek megfelelő víz biztosítása, amely tervezést kíván. A tervezés során a hidrogeológus, kúttervező, a kúthoz tartozó gépészeti tervező szoros együttműködése szükséges. Gyakori problémaként jelentkeznek a felületes tervezés miatt, a vízigényeket nem figyelembe vevő, a vízellátási rendszer kivitelezési hiányosságaiból származó üzemeltetési meghibásodások (homokoló kút, vasas víz, alulméretezett csőhálózat, stb.).

Vízellátás (vízi létesítmény) tervezés során a környezetvédelmi és hidrodinamikai vizsgálatokhoz különböző célú figyelőkutak, monitoringkutak létesítése lehet indokolt.

A GEO-SIVO Kft. vállalja vízellátó kutak komplex tervezését, engedélyeztetését, vízföldtani naplók, kútdokumentációk és szakvélemények készítését, kútfúrás műszaki ellenőrzését, valamint monitoring rendszerek tervezését és monitoring kutak létesítését, üzemeltetését egyaránt.

 

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény hatálybalépését (2018. 12. 21.) megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi. A hatósági ügyintézéssel kapcsolatban bizonytalanság tapasztalható, mivel a fennmaradási engedélyezési eljárás menete nem tisztázott, nem egységesített. A kérelmet a jegyző engedélyezi, ennek értelmében jelenleg "ahány jegyző, annyi eljárásmód létezik". Kérdéses továbbá, hogy a jegyző ugyanazokat az adatokat kéri a fennmaradási engedélyezési eljárás esetén, mint az új vízilétesítmény vízjogi engedélyezési eljárás esetén. Az engedély nélkül létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények fennmaradási engedélyeztetése szükséges, azonban a hatóság kapacitásban nincs felkészülve, rendeletben nincs támogatva. 

A fentiekre tekintettel szükséges a vízgazdálkodás érdekében a kutak megismerése, de államigazgatási, gazdasági és erőforrás optimalizáció miatt ezirányú tevékenységet nem végzünk. Ezen eljárásrend kidolgozását a NAK, illetve a BM a 2019-es évben tervezik.

 

Több mint 20 éves kivitelezői tapasztalatunkkal vállaljuk vízellátást biztosító (ivóvizes, ipari és öntöző-vizes kutak, kommunális illetve mezőgazdasági célú) kutak kivitelezését, javítását, kútfej,-kútgépészet kialakítását.

 

 

 

 

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás