Természetvédelem

A természetvédelmi tervezésnek, és élőhely védelemnek - igen leegyszerűsítve- két főbb irányzata különíthető el a statikus és a dinamikus természetvédelem. A statikus természetvédelem alapgondolata, hogy a még fennmaradt természeti értékeket „szentély”-szerűen kell megóvni, az emberi jelenlét, hatások minimálisra csökkentésével. A dinamikus természetvédelmi felfogás szerint az ember a természet része, tájalkotó tényező, így a teljes kizárása nem feltétlenül kedvezne a természet közeli állapotban fennmaradt kultúrtájak állat és növényfajainak megőrzésének. Álláspontunk alapján Kárpát-medencében így Magyarországon „ősi” természeti táj nem marad fent, a Kárpát-medence kedvező természeti adottságai miatt mindig lakott volt, az ember a természeti tájat kultúrtájjá formálta át, a táj szerves része az ember. Így élővilág védelmi, tájvédelmi értékelések, vagy Natura hatásbecslés során sem szabad az emberi hatásokat figyelmen kívül hagyni, a tervezett beruházások környezeti és természeti hatásainak mérséklése, a természetes élőhelyek zavarástól való védelmét és a beruházások kedvezőtlen hatásait kell összhangba hozni, a párbeszédet nélkülöző tiltás helyett.

A legfontosabb eszköz a Natura 2000 hálózat, amelynek létrehozásáról és a védelmi intézkedések rendszeréről két irányelv rendelkezik (EU Madárvédelmi Irányelv 79/409/EGK tanácsi irányelv; és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről, ún. élőhely védelmi 92/43/EGK tanácsi irányelv).

A természetvédelem tématerületében vállaljuk a NATURA2000 hatásbecslési dokumentációk, élővilág és tájvédelmi szakvélemények, tervfejezetek készítését, amelyekkel cégcsoportunkon belül a Csernozjom Kft. -be szerveztük. Természetvédelmi szakértéssel kapcsolatban kérjük, hogy a Csernozjom Kft. -t keressék a honlapon található elérhetőségeken.

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás