Belterületi vízrendezés

Az éghajlatváltozás hatására a Kárpát-medencében a szélsőséges időjárási események gyakorisága, valószínűsége növekedni fog. A szélsőséges időjárási események között a helyi léptékű, nagy intenzitású csapadékok egyre gyakoribbá válnak. Ezen nagycsapadékok jelentős károkat, elöntéseket, helyi vízkárokat okozhatnak.

A települések környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink jó minőségének biztosítása, a további környezeti káresemények megelőzése, a belterületi csapadékvíz elvezető hálózatok karbantartására, rekonstrukciójára, illetve az önkormányzati vízkárelhárítási védekezési tervek elkészítésére, felülvizsgálatára irányíthatja a figyelmet.

Számos településen létesültek az elmúlt 50 évben belterületi vízrendezést, csapadékvíz elvezetést célzó vonalas létesítmények (csatornák, árkok, záportározók, stb.), ezek azonban sok esetben feliszapolódtak, részlegesen betöltésre kerültek, a mederburkolatok sérültek, így vízelvezető funkciójukat nem képesek maradéktalanul ellátni.

Azonban nem csupán a korábban kiépült belterületi vízelvezető hálózat megújítása, rekonstrukciója szükséges, számos településen létesültek új utcák, településrészletek, lakóparkok, amelyek vízrendezése sok esetben megoldatlan, a település korábbi belterületi vízrendezési műveihez ezek nem kapcsolódnak. Ezen településrészeken fokozottan jelenhet meg a nagycsapadékok hatására elöntés, az épített környezetben vízkáresemény, így a vizek kártétele elleni védekezés, a belterületi vízrendezés tervezése, kivitelezése indokolt.

A GEO-SIVO Kft. egyaránt vállalja a belterületi vízrendezéssel kapcsolatos tervezési, projektfejlesztési, műszaki ellenőrzési feladatokat egyaránt. Amennyiben a témával kapcsolatos kérdése van, vagy ajánlatunkat szeretné kérni, keressen minket elérhetőségeinken.