Műszaki ellenőr

A GEO-SIVO Kft. vízgazdálkodási sajátos építmények esetében vállal építési műszaki ellenőri feladatokat.

Az építési műszaki ellenőr feladata az építtető helyszíni megbízottjaként a kivitelezési munka folyamatos figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével nyomon követi a beruházást, az építtető igényeinek megfelelő szakszerű és gazdaságos megvalósítást. Feladata elsősorban az építés szakszerű, a tervek és a hatósági engedélyek szerinti megvalósításának és előírt költségkereten belül történő létrehozásának biztosítása. Az építtető és a műszaki ellenőr közötti viszonyt a megbízási szerződés rögzíti. A megbízás: a beruházó érdekeinek képviselete az építési munka során műszaki, pénzügyi gazdálkodási és - meghatározott körben - jogi kérdésekben.

A megbízásra  minden esetben sor kerülhet, de jogszabályban meghatározott esetekben és hatósági előírások esetén - ilyenek a közbeszerzések, pályázati támogatással megvalósuló beruházások - a műszaki ellenőr megbízása kötelező.

Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni, ha:

az építési beruházás közbeszerzéssel valósul meg
az építési beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt
az építőipari kivitelezési tevékenységet több vállalkozó kivitelező végzi
a kivitelezés műemléki építményen folyik, vagy
a 191/2009.(IX.15.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdés alapján építtetői fedezetkezelő működik közre.

A szakirányú  építési műszaki ellenőri tevékenység a Mérnöki Kamra által kiadott jogosultsághoz kötött, melynek feltétele a  szakirányú végzettség és szakmai gyakorlat. A GEO-SIVO Kft. munkatársai rendelkeznek a Mérnöki Kamara által ME-VZ/I.-II. szakterületre kiadott jogosultsággal.

A vízgazdálkodási építmények (ME) szakirány:
Ebben a kategóriában vízépítési építményekhez szerkezetileg vagy funkciójában kapcsolódó, szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési, vízellátási  (víztermelő, öntöző és figyelő kutak), föld- és tereprendezési, valamint felszíni vízelvezetési munkáinak ellenőrzése.

Az építési műszaki ellenőr az építtető képviselője, tehát vonatkoznak rá az összeférhetetlenségi szabályok. A műszaki ellenőr nem lehet építésügyi műszaki szakértő, kivitelező, anyagbeszállító és felelős műszaki vezető az általa ellenőrzött kivitelezésen. A közbeszerzéses munkáknál a műszaki ellenőr az előzőekben felsorolt tevékenységeket folytatóknak hozzátartozója sem lehet, velük munkaviszonyban sem állhat.

 

 

Az építési műszaki ellenőri tevékenység: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv) 38/A. § (2) bekezdése szerinti tevékenység;

„38/A. §  (2) Az építési műszaki ellenőri tevékenység a 43. § (1) bekezdés e), g), h), i) és k) pontjában, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feladatok ellátása. Építési műszaki ellenőr alkalmazását vagy megbízását törvény és kormányrendelet kötelezővé teheti."

„43. § (1)

e) a hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentációban, valamint a kivitelezési dokumentációban foglaltak betartásáért,

g) az építési munkaterület átadásáért,

h) az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzéséért,

i) azért, hogy az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az építménnyel együtt valósuljanak meg,

k) az e törvényben meghatározott esetekben személyes adatok közléséért és jogszabályban meghatározott esetekben a megjelölt adatok bejelentéséért."

           

(ide vonatkozó jogszabályok:   191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet;  322/2015 (X.30.) Korm. rendelet.)

 

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás