Komplex engedélyek

A komplex engedélyek menüpont alá kerültek azok az engedélyezetési eljárások és engedélyek, melyek összetett, hosszadalmas eljárást igényelnek. Az ide vonatkozó  314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1-3 mellékletei sorolják fel azokat a tevékenységeket, melyek megkezdése vagy bővítése előtt egyéb engedélyezési eljárást is le kell folytatni. Ezen eljárások keretében a tevékenység minden környezeti elemre vonatkozóan (víz, levegő, talaj, valamint hulladékgazdálkodás és zajvédelem), komplexen nézik annak környezeti hatásait.

A jogszabályban rögzített, igen összetett és komplex eljárási rendet az alábbi ábrával kíséreljük meg szemléltetni:

Ahhoz, hogy a fenti rendelet 1-3. mellékleteiben szereplő tevékenységeket meg lehessen kezdeni környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély (IPPC engedély) megszerzésére van szükség. A környezetvédelmi engedély és az egységes környezethasználati engedély megszerzése környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatásának keretében valósulhat meg az alábbi módokon:

  • Ha a tevékenység csak az 1. számú mellékletben szerepel, a környezeti hatásvizsgálati eljárás alapján környezetvédelmi engedély szükséges hozzá.
  • Amennyiben az 1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szerepel, a környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedély szükséges.
  • Ha csak a 2. számú mellékletben szerepel, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedély szükséges.
  • Amennyiben csak a 3. számú mellékletben szerepel, és a lefolytatott előzetes vizsgálat alapján a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek, környezeti hatásvizsgálati eljárás alapján környezetvédelmi engedély kell hozzá.
  • Amennyiben a tevékenység a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel, és az előzetes vizsgálati eljárás alapján a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek, akkor környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedély szükséges. Ha nem jelentős környezeti hatást állapít meg a hatóság, akkor egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedély szükséges.

Egyes tevékenységek mind környezeti hatásvizsgálati kötelezettség alá (ezáltal a környezetvédelmi engedélyezési eljárás hatálya alá), mind  az egységes környezethasználati eljárás hatálya alá tartoznak.

Azon tevékenységek esetében, amikor a  környezetvédelmi hatóság a környezeti hatásvizsgálati eljárást lefolytatta, dönt az egységes környezetvédelmi engedélyezési eljárás hivatalból történő megindításáról. Az ügyfél kérésére ezen eljárás a  környezeti hatásvizsgálati eljárással összevontan is lefolytatható. Ezen eljárási technika az ügyfél részére költséghatékonyabb és időben is kedvezőbbnek tekinthető.

 

I. Előzetes vizsgálat

Az említett rendelet 3. mellékletében felsorolt tevékenység megkezdése előtt úgynevezett előzetes vizsgálatot kell lefolytatni. E vizsgálat a tevékenység környezetre gyakorolt hatásait vizsgálja. A környezetvédelmi hatósághoz beadott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a felügyelőség dönt, hogy a tervezett tevékenység jár e jelentős környezeti hatással. Amennyiben nem, úgy az esetlegesen szükséges egyéb engedély megszerzése után a munka megkezdhető. Jelentős környezeti hatás esetén további vizsgálat szükséges.

Erről bővebben az előzetes vizsgálat menüpontban olvashat.

 

II. Környezetvédelmi engedély

Ha a rendelet 1. mellékletében szerepel a tevékenység, akkor környezeti hatásvizsgálati eljárás alapján környezetvédelmi engedély szükséges hozzá. Ha a 3. számú mellékletben szerepel a tevékenység akkor egy előzetes vizsgálati eljárás során állapítja meg a hatóság, hogy jelentős környezeti hatása van e a tevékenységnek. jelentős hatás esetén akkor környezeti hatásvizsgálati eljárás alapján környezetvédelmi engedély szükséges hozzá.

 Erről bővebben a  környezetvédelmi engedély menüpontban olvashat.

 
III. IPPC (egységes környezethasználati) engedély

Azon az ipari és más, ipari rendszerben folyó (pl. mezőgazdasági) tevékenységek esetében, ahol a legnagyobb a valószínűsége a környezet szennyezésének ott a környezetvédelmi szabályozásnak integráltan kell vizsgálnia egy folyamatnak (a tevékenységnek)  a környezetre, mint egészre gyakorolt hatását. Az egységes környezethasználati engedélyt szokták az angol rövidítés alapján IPPC (integrated Pollution Prevention and Controll) rövidítésként is említeni.

 Erről bővebben a  egységes környezhasználati engedély  menüpontban olvashat.

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás