Olaj- és iszapfogó

A felszíni vizek védelme érdekében olyan gazdasági létesítményeknél, ahol ásványi olaj, üzemanyagok, vagy egyéb zsírok, olajok környezetbe juthatnak, szükséges megelőző intézkedéseket és műszaki védelmet kialakítani. A csapadékvizek, technológiai vizek fenti veszélyes anyagoktól való elválasztására, fizikai szeparációjára szolgálnak az olajfogó berendezések. E berendezések mechanikusan lefölözik a folyadék tetejéről az olajat, valamint az elfolyó víz által magával hordott iszapot és homokot is leválasztják.

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklete rendelkezik a közcsatornába bocsátható szennyvizek szennyezőanyag-tartalmának határértékeiről, így a bevezetésre kerülő víz olaj- és zsírtartalmáról is. Valamennyi gazdasági tevékenységnél, ahol nagy olajtartalmú szennyvizek keletkeznek, vagy keletkezhetnek, illetve a csapadékvíz olajos szennyeződést moshat a felszínről a közcsatornába, felszíni vízfolyásba, csatornába (pl. benzinkutak, parkolók, gépjármű mosók, állattartó telepek, vágóhidak, trafók stb.), kötelező a beruházás során olajfogó műtárgy beépítése.

Az olajfogó berendezéseket, illetve műtárgyakat nem elégséges csupán megépíteni, az olajfogó rendszeres tisztítását, karbantartását, illetve hatékonyságának,- működésének monitoringját is el kell végezni. Az olajfogó karbantartásának elmaradása esetén a műtárgy olajos iszappal való megtelésért követően nem képes az előírt tisztítási hatásfokot teljesíteni, így környezetszennyezést okozhat.

Az olajfogók tisztítási hatásfokának ellenőrzése érdekében éves rendszerességű monitoring vizsgálatot kell végezni, arról az illetékes hatóságnak monitoring jelentést kell megküldeni.

Az olajfogó rendszeres tisztítását, az olajfogóban összegyűlt olajok, olajos iszap elszállítását kizárólag veszélyes hulladék szállítására jogosult szervezet végezheti.

A GEO-SIVO Kft vállalja telephelyek olajos szennyvizeinek, illetve csapadékvizeinek elvezetésének, olajfogó műtárgyainak tervezését, kivitelezését, illetve az engedélyeztetési eljárás lebonyolítását, valamint monitoring vizsgálatainak elvégzését, monitoring jelentések készítését egyaránt.

Ajánlatunkat a kapcsolat oldalon található elérhetőségeinken kérheti.

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás