Szennyvízkibocsátási engedély

Azon vízkezelő műtárgyak esetében, melyek előre gyártottak, rendelkeznek CE megfelelőségi nyilatkozattal vagy ÉMI minősítéssel  nem szükséges vízjogi engedélyt kérni a hatóságtól, azok telepítéséhez vagy üzemeltetéséhez, azonban szükség van úgynevezett szennyvíz kibocsátási engedélyre. Ebben az engedélyben adja meg a hatóság a kibocsátott víz minőségére vonatkozó határértékeket, valamint egyéb kötelezettségeket az üzemeltető számára.

Fontos, hogy az engedélyt minden esetben az üzemeltető számára kell megkérni (ha az különbözik a tulajdonostól) nem pedig az ingatlan vagy esetleg a létesítmény  tulajdonosa számára.

Az eljárást a hatóság  a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25 §-a alapján folytatja le. A szennyvízkibocsátással, szennyvíz közcsatornába vezetésével kapcsolatos környezetvédelmi követelményeket a kibocsátó számára a környezetvédelmi törvény és a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti engedélyben, ezektől különböző esetekben pedig a környezetvédelmi felügyelőség által kiadott külön engedélyben határozzák meg. A szennyvízkibocsátási engedélyt a rendelet 3. számú melléklete szerinti tartalommal kell összeállítani. A felügyelőség az engedélyben határozza meg a szennyvíz minőségére vonatkozó kibocsátási határértékeket is. A szennyvíz kibocsátási engedély legfeljebb 5 évre adható, azonban a rendelet I. listájába tartozó anyagot kibocsátókra vonatkozóan legfeljebb 4 évre.

Az engedély kérelmet a területileg illetékes vízügyi hatósághoz kell benyújtani, az eljáráshoz 5000 Ft-os díj fizetendő, melyet illetékbélyegen kell leróni.

Az engedélykérelemhez az alábbiak is szükségesek:

  • közcsatornára történő vezetés esetében a szolgáltatónak a befogadásra vonatkozó hozzájárulása, a hozzájáruláshoz szükséges terv, valamint a szerződés,
  • CE vagy ÉMI megfelelőségi nyilatkozat
  • vízelvezetés helyszínrajza
  • a telepített berendezés műszaki adatai

Amennyiben kérdése merült fel vagy ajánlatot szeretne kérni tőlünk, azt a kapcsolat oldalon lévő elérhetőségek valamelyikén megteheti.

 

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás