Over ons

De GEO-SIVO milieu-, civiel en waterbeheer techniek  Kft. (BV) is in 1993 opgericht. Onze toegewijde service is gebaseerd op de volledige of gedeeltelijke bediening van in Hongarije gelegen projecten en investeringen op het gebied van milieu-, civiel en waterbeheer engineering, ontwerp, planning, vergunningen, uitvoering, bediening en controle.
Het primaire profiel van ons bedrijf was de geologische ondiepe boringen voor civieltechnische projecten. Na de verandering van het Hongaarse regime in 1990 hebben wij onze activiteiten uitgebreid met Environment Feitenonderzoek en Milieu Effect Rapportage (MER) van voormalige staatsbedrijven en industriële gebieden. Deze activiteit is in de afgelopen decennia onze hoofd specialiteit geworden.

De voorbereiding voor de Hongaarse EU toetreding in 2004 in combinatie met de toenemende vraag naar milieubewust worden creëerden een nieuwe markt  vraag in Hongarije dus GEO-SIVO Kft. ( BV) is begonnen met t milieu-technische opdrachten uit te voeren om onze klanten te bedienen. Dit omvat de planning, uitvoering en implementatie in relatie tot  het opzetten / werking van landbouwbedrijven, installaties, industriële installaties, benzinestations, mijnen, afvalfabrieken en stortplaatsen en thermische centrales inclusief ont werp / bouwwerken en wanneer nodig milieusanering.

Sinds 2003 hebben we ons profiel uitgebreid om onze klanten te kunnen bedienen met een meer volledig aanbod van diensten die we met het verstrekken van management oplossingen voor landbouw bodemvruchtbaarheid, bemesting en, vooralop het gebied van humus redding, landaanwinning, precisielandbouw, nutriëntenbeheer planning en consulting.

Na de Hongaarse toetreding tot de EU werden nieuwe en complexe projectmanagementvaardigheden gevraagd om te kunnen voldoen aan EU eisen en om deel te kunnen nemen aan EU projecten met de nodige kennisen wetenschap voor de technische planningen beheer van projecten en investeringen.Sindsdien neemt GEO-SIVO Kft. (BV) deel aan honderden projecten die binnen de kaders van  EGT- en Norse subsidies vallen , die onder het EU structuur- en Cohesiefonds vallen aangaande planning coördinatie, uitvoering en evaluatie van projecten in het afvalbeheer, waterbeheer, afvalwaterbeheer en hernieuwbare energiesectoren. Sinds onze laatste uitbreiding in 2014, bieden we het volledige scala aan milieu- , natuurbeschermingen waterbeheerdiensten. Deze tak bestaat uit bescherming van milieu-activiteiten inclusief de toestemming en de vergunningsprocedures met de overheid, en uit te voeren milieu- onderzoekenen evaluaties, alsmede het uitvoeren van de bijbehorende ontwerpopgaven.

De afgelopen jaren is GEO-SIVO Kft. (BV) een joint venture aangegaan met een aantal dochterondernemingen. De andere twee leden van de joint venture zijn de CSERNOZJOM Bt. (cv) die verantwoordelijk zijn voor het landbouw-advies, precisie landbouw, bodembescherming,natuurbehoudprojecten en de ABIOTIKA Bt. (Lp's), die zich bezig houdt met plattelandsontwikkeling, EU projectmanagement, consultancy. ABIOTIKA Bt. (cv),  voert tevens administratieve en managementtaken met de autoriteiten uit.
Sinds 2004 zijn we het beziet van ISO 9001 kwaliteitsmanagement en ISO 14001 milieuzorgsysteem certificaat.
Onze filosofie is: "een goede klantenservice is de terugkerende klant." Daarom is het belangrijkste doel van ons bedrijf om langdurende zakelijke relaties te bewerkstelligen en onderhouden.
Wij bieden een compleet pakket van dienstverlening aan, met name vooral in de Hongaarse markt in het Engelse, Duitse en Nederlandse taal. Voornaamste  werkzaamheden en diensten, die gedetail leerd in het hoofdmenu zijn beschreven:

Milieubescherming
Civiele Techniek
Waterbouwkunde
Bemiddelen, technische adviesdiensten, vertegenwoor
digen van de milieuproblematiek
Metingen (geluidsmetingen, meting van luchtvervuiling, waterkwaliteit testen)
Diensten (juridisch, technisch, projectontwikkeling)


Voor meer informatie, advies of een offerte aanvragen, neem u gerust contact met ons op.

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás