Vízminőség vizsgálat

Szinte valamennyi vízilétesítmény, vízimunka engedélyezési, üzemeltetési hatósági eljárás során szükséges vízminta vétel, illetve azok vízanalitikai vizsgálata. A hatóságok eljárásához kapcsolódóan vízmintavételezés, és vízvizsgálat kizárólag akkreditált vizminta vételezéssel, akkreditált laboratóriumban végezhető. Vízminőség vizsgálat keretében vállaljuk partnerhálózatunkon keresztül a legkedvezőbb akkreditált vízmintavételezést, és annak laboratóriumi vizsgálatát.

A vízminőségi laboratóriumi vizsgálatokat a legtöbb esetben nem elégséges csupán megküldeni az engedélyező hatóságnak, a vízminőségi vizsgálatok laboratóriumi eredményeit vízminőségi szempontból értékelni is szükséges. Ezen értékeléseket vízanalitikai és vízminőségvédelmi szakértő végezhet.

Vízminőség vizsgálata az alábbi tevékenységek során szükséges:

  • felszín alatti vízhasználat (ivóvíz használat,
  • kutak létesítése, kutak üzemeltetése),
  • felszíni víz használat,
  • öntözés,
  • technológiai vízhasználat,
  • hűtővíz felszíni vízbe történő kibocsátás,
  • szennyvíz kibocsátás,
  • vízi létesítmények (pl.: olajfogó) üzemeltetése, monitoringja során

A GEO-SIVO Kft. munkáihoz kapcsolódóan, illetve külső megrendelésre is végez akkreditált mintavételt, vízvizsgálatot és szakvéleményezést felszíni és felszín alatti vizek (kutak, figyelő kutak), valamint mesterséges fürdők vízmintáiból. A minták vizsgálata fizikai, szerves és szervetlen kémiai, mikrobiológiai, mikroszkópos biológiai és toxikológiai akkreditált vizsgálatokra terjed ki. A mintavételt és a helyszíni mérést szintén akkreditáltan végezzük.

A vízminőség vizsgálat az alábbiakra terjed ki a teljesség igénye nélkül:

 

 

pH, vezetőképesség, hőmérséklet, oldott oxigén
zavarosság
aktív klór
KOI(p), KOI(k)
ammónia-ammónium-ion
nátrium-egyenérték (%)
foszfor, króm (VI.)
szulfid, szulfit, szulfát
nitrát, nitrit, fluorid, foszfát
hidrogénkarbonát, karbonát, lúgosság, keménység
fenolok (fenol index)
cianid, tiocianát
fémek, toxikus fémek
SZOE, kátrány
AOX
DOC, TOC
arzén(III), arzén(V)
vas(II), vas(III)
szelenit, Szelenát
jód, jodid, jodát
klorid, klorit, klorát, perklorát
bróm, bromid, bromát
gyógyszerek
gyógyszer-intermedierek
hormonok
toxicitási tesztek: hal, Daphnia, alga, csíranövény
bekterológiai vizsgálatok

TPH C5-C40
BTEX
VOCL
klórozott aromás szénhidrogének
PAH
fenol GC-MS
klórfenolok, klórnaftalinok
PCB
dioxinok és furánok
polibrómozott bifenilek
polibrómozott bifenil éterek
peszticidek
anilin, hidrazin, EDTA
szerves oldószerek
tetrahidro furán, tetrahidro tiofén
nitroaromások
klóranilinek
ftalátok
műanyaglágyítók
szerves ón vegyületek
szerves higany vegyületek
oktil-nonil fenolok
UV-olajindex

 

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás