Projekfejlesztési tanácsadás

A GEO SIVO Kft vállalja projektek komplex

  • fejlesztését
  • a projektdokumentáció szakmai megalapozását
  • műszaki előkészítését
  • költségvetés készítését
  • valamint projektek műszaki lebonyolítását egyaránt.

A 2021-2027 EU finanszírozási ciklusban kiemelt szerep jut a Zöld Infrasturktúra Fejlesztés Operatív Programnak. Az önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek és civil szervezetek számára a programban való részvétel elengedhetetlen feltétele a helyi fejlesztési projekt előkészítettsége és kidolgozottsága. Szolgáltatásainkkal ebben segítjük partnereinket.

Bővebben a ZIKOP operatív programról (LINK)

 

Hazánknak Európai Uniós tagságából adódóan igen jelentős fejlesztési források állnak rendelkezésre. Ezen Európai Uniós források jelentős hányada infrastrukturális fejlesztésekre kerül felhasználásra. A megalapozott pályázati dokumentációk kidolgozása, összeállítása érdekben indokolt a projektfejlesztés során mérnöki előkészítésekre is kellő figyelmet fordítani. Cégünk 2003- óta foglalkozik projektfejlesztéssel, pályázati projektek kidolgozásának mérnöki megalapozásával, illetve projektek szakmai értékelésével. Korábbi tapasztalataink az EGT-Norvég Finanszírozás, KEOP, ROP projektek keretében kerültek megvalósításra.

Általános tapasztalatunk, hogy a projektek jelentős hányadában a nem megfelelő előkészítettség hiányában kerülnek elutasításra, illetve az igen rövid pályázati beadási időszak miatt az előkészítetlen dokumentációkat sok esetben már be sem tudja adni a pályázó a pályázati felhívás keretében.

Egy pályázatot nem elég „csupán” megnyerni, annak megvalósítása, a megpályázott forrásokkal való elszámolás a legtöbb esetben nagy feladatot róhat a projektgazdára. Egy nem megfelelően előkészített, hiányos műszaki tervekre alapuló projekt megvalósítása műszaki és pénzügyi szempontból is  több évig elhúzódó „válságmanagementté” alakíthatja a projekt végrehajtását.

A projektfejlesztés során már a pályázati felhívás megjelenése előtt legalább 6 hónappal indokolt a tervezett fejlesztéssel kapcsolatos műszaki alapállapot felméréseket, előzetes műszaki tervezéseket elvégezni. Hiszen ezen műszaki felméréseket követően nyílik lehetőség a projektdokumentáció összeállításához nélkülözhetetlen költségvetés elkészítésére. A megalapozott, valamennyi szempontra kitérő költségvetés a projekt teljes életpályája során elkísér, így egy pályázat „gyors”, felületes elkészítéséből fakadó nehézségek a projekt megvalósítást is elbizonytalaníthatják.

 

 

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás