Vízminőség védelem

A vízminőség-védelem célkitűzése a hazai felszíni- és felszínalatti vizek minőségének folyamatos ellenőrzése, azok jó állapotának (a felszíni víztest ökológiai és kémiai állapota, a felszín alatti víztest minőségi és mennyiségi állapota)  megóvása, elérése vagy egy már bekövetkezett szennyezést követően a vízminőség helyreállítása.

Felszíni és felszín alatti vizeink minőségének védelme és javítása ökológiai állapotuk, ökoszisztéma szolgáltatásuk és hasznosíthatóságuk miatt indokolt, vizeink jó állapotba hozását, a jó állapot fenntartását az Európai Unió Víz Keretirányelve (EC 60/2000) határozza meg.

A vízminőség-védelem elemei az alábbiak:

  • a vízminőség rendszeres monitoringja, értékelése és minősítése,
  • vízminőség védelmi tervek készítése, a vizek jó állapotának fenntartása érdekében műszaki beavatkozások megfogalmazása,
  • azoknak a műszaki beavatkozásoknak a végrehajtása, amelyek segítségével elérhető, fenntartható a megfelelő vízminőség,
  • a vízminőségvédelmi intézkedésekről éves monitoring jelentés készítése.

A vízminőség-védelem nem csupán a pontszerű szennyezések, pontforrások szennyezőanyag kibocsátásával, monitoringjával foglalkozik. A kibocsátott szennyezőanyagok környezeti hatásait befogadó terhelhetőségi vizsgálatok keretében is értékelni szükséges, hiszen egyes szennyezések hatásai összeadódhatnak, hatásuk összességében jelentőssé válhat. A lokális vízminőség-védelmi intézkedéseknek, műszaki beavatkozásoknak, szennyezés szabályozásnak a vízgyűjtő területen a vízhasználatokkal, egyéb szennyezőanyag terhelésekkel összhangban kell megvalósulniuk a területi Vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben (VGT) foglalt intézkedési tervek tükrében.

A vízminőségvédelem tématerületén a pontszerű szennyezések, szennyezőanyag kibocsátás szabályozása, a nem pontszerű ún. diffúz szennyezések hatásainak mérséklése szorosan összekapcsolódik vízi létesítmények tervezésével, víztisztítási technológiák alkalmazásával, a kibocsátások hatósági ellenőrzésével, a folytatott tevékenység monitorozásával egyaránt.

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás