Talajmechanika

Talajmechanika-Geotechnika

E mélyépítéshez tartozó terület főként alapok, támszerkezetek, földművek tervezésekor és kivitelezésekor, valamint  talajjavítás, víztelenítés tervezésekor jelent segítséget. A geotechnika azoknak az építőmérnöki tudományoknak és módszereknek az összessége, amelyek az építmények és/vagy az építési tevékenységek, illetve a talajkörnyezet közötti kölcsönhatások elemzésével, a belőlük eredő problémák értékelésével, illetve megoldásával foglalkoznak. Kiterjed az ezekhez szükséges talajvizsgálatokra, a kölcsönhatásokat biztosító, illetve a káros kölcsönhatásokkal szemben alkalmazandó megoldások és szerkezetek tervezésére, kivitelezésére, műszaki felügyeletére, megfigyelésére és fenntartására.

Talajkörnyezeten az építmény, illetve az építési tevékenység által közvetlenül vagy közvetve befolyásolt, már a beavatkozás előtt a helyszínen lévő talaj- vagy kőzetzóna értendő. A talajkörnyezet fogalom magába foglalja e zóna felépítését és anyagát, továbbá a talajvizet is, s mindezek tulajdonságainak összességét.     Geotechnikai szerkezeten, illetve technológián az építmények és a talajkörnyezet kölcsönhatásait biztosító, illetve a kölcsönhatások következtében felmerülő problémák kiküszöbölését biztosító szerkezeteket és eljárásokat értjük.

 

Geotechnikai kategóriák

 A geotechnikai feladat nehézségét 1-3 közötti kategóriákba sorolással szokták minősíteni. Megállapításakor figyelembe kell venni a talajkörnyezetet, a természeti és épített környezetet, a geotechnikai szerkezet jellegét, az alkalmazandó geotechnikai megoldásokat és az esetleges károsodások következményeit. Az egyszerűbbek az 1., az átlagos feladatok a 2. , a bonyolultabbak a 3. kategóriába tartoznak.

Talajvizsgálati jelentés

Egy építési projekt talajkörnyezetének megismerésére végzett vizsgálatok eredményeinek a felhasználás céljának megfelelően rendszerezett ismertetése. Talajvizsgálati jelentést minden építéstervezési és kivitelezési munkához kötelező készíteni.Ilyen talajvizsgálati jelentést csak geotechnikai tervezői jogosultsággal rendelkező személy készíthet.

Geotechnikai terv

Az építendő szerkezet és a talajkörnyezet kölcsönhatására felmerülő, a szerkezetekre jutó hatásokat, illetve a szerkezetek ellenállását és elmozdulásait a talajkörnyezet lényegesen befolyásolja. A geotechnikai terv a kölcsönhatásokat biztosító, ill. ezek következtében felmerülő problémák kiküszöbölését biztosító geotechnikai szerkezetek (alapok, támszerkezetek, földművek, víztelenítőberendezések, stb.) és geotechnikai építési eljárások, technológiák (alapozás, talajjavítás, földmunka, stb.) szakszerű megvalósítására irányuló terv.

 A geotechnikai szerkezetek megvalósításába a kivitelező és a műszaki ellenőrzést végző szervezetnek célszerű geotechnikai tervezőt vagy szakértőt bevonnia, ha legalább 2. geotechnikai kategóriába sorolták és ha készült rá geotechnikai terv.  

A GEO-SIVO Kft. szolgáltatásainak keretében vállalja geotechnikai munkák megoldásához, a vélelmezhető veszélyek elhárításához szükséges tanácsadát, valamint szakszerű geotechnikai feladatok (talajvizsgálatok, tervezés, kivitelezés, ellenőrzés, stb.) elvégzését, geotechnikai dokumentumok készítését (jelentések, szakvélemények, tervek, stb.).