Vízépítés

Cégünk elmúlt közel 30 évének fő tevékenységét jelentette a vízépítési és mélyépítési tervezési feladatok elvégzése. E két területen rendelkezünk a tervezéshez és műszaki ellenőrzéshez szükséges összes mérnökkamarai jogosultsággal.

A vízépítési tervezés során cégünk az egyes műtárgyak tervezésén túlmenően települési léptékben is végez vízgyűjtő-gazdálkodási fejlesztést, kielégítve a műszaki, környezeti és a klímaadaptáció igényeit is. Tervezői szemléletünk bemutatására ajánljuk figyelmébe a LIFE MICACC program keretében megvalósult Püspökszilágyon létesült projektünket, amelyért Püspökszilágy település 2020. évben elnyerte a "Pest megye környezetvédelméért" díjat.

 

Mély-és vízépítésről röviden

A mélyépítés tárgykörébe az út- vasútépítés, vízellátás és csatornahálózat építés, földművek (támfalak építése), alapozások tervezése tartozik. A GEO-SIVO Kft. a mélyépítésen belül a vízépítéssel és a felszín alatti közegben épült mérnöki szerkezetek,  műtárgyak elhelyezésének tervezésével, azok felszín alatti közegre való  hatásának teljes körű vizsgálatával foglalkozik.

Az építőmérnöki feladatok közül a vízépítési tevékenység körébe tartozónak azokat tekintjük, amelyeket a vízzel való kapcsolat minden részfeladatban meghatározóan érint. A vízépítés magába foglalja mindazon műszaki tevékenységek összességét, amelyek a víz felhasználásával, a fölösleges és káros vizek elvezetésével, a víz szabályozásával kapcsolatosak.


Általános vízépítési mérnöki feladatkörök:
 vízrendezés, vízszabályzás, ár-és belvízvédelem, mezőgazdasági vízgazdálkodás, talaj-erózióvédelem és meliorizáció, tájvédelem és -rehabilitáció, vízi közlekedés, vízenergia gazdálkodás, ivó- és iparivíz-szerzés, -tisztítás, vízellátás, csatornázás, kommunális szennyvíz- és ipari hulladékvíz-kezelés -tisztítás.

   
Számos a vízépítési feladatkörökbe tartozó részfeladat merül fel magas- és mélyépítési létesítmények speciális körülmények közti alapozásakor is. A vízépítés feladatkörében felsorolt tevékenységek törvényszerűen egymással összefüggőek.  A vízépítési létesítményekhez kötődő feladatok ezért gyakran kapcsolhatók a felsorolt vízépítési mérnöki feladatkörök egyikéhez is, másikához is, hiszen ezek maguk is kisebb-nagyobb mértékben egymásba mosódnak.


A vízépítés jellemző műtárgy típusai:
-vízépítési földművek: árvédelmi gátak, töltések, párhuzamművek, sarkantyúk, hordalékfogó gátak, elvezető árkok, oxidációs árkok és tavak, stb.,
-kőművek: terméskőből vagy mesterséges kőből készült kőszórás, kőrakatok mederelzáráshoz, fenékküszöbhöz, sodorvonal-szabályzáshoz,  mederfenék és töltés stabilizálásához, utófenékhez, stb.,
-burkolat-jellegű műtárgyak: terméskőből, helyszíni betonból, betonelemekből épített meder- és rézsűburkolatok, surrantók, bukók, fenéklépcsők, energiatörők, utófenekek, kikötői sólyák, stb.,
-fal-jellegű, (falazott vagy beton, vasbeton) műtárgyak: támfalak, partfalak, zsilipfalak, árvízvédelmi falak, ideiglenes és végleges szádfalak, tiltók, terelők,  stb.,
-tömb-szerű (általában vasbeton) műtárgyak: zsilipek, duzzasztóművek, aknák, forrásfoglalások, átemelők, zárkamrák, stb.


A vízépítés kategóriábasorolhatók a vízbeszerzés (ivóvíz, öntözővíz) műtárgyai, a fúrt és ásott kutak, a környezeti állapot vizsgálatok során szükséges monitoring vizsgálatok, talajvíz szintjének nyomonkövetésére készítendő figyelőkutak.

Az almenü pontokban részletesebben olvashat a GEO-SIVO Kft. által végzett munkákról.

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás