Tényfeltárás, környezeti monitoring

Gazdasági tevékenységek során üzemzavarból, vagy meghibásodásból adódóan szennyező anyagok juthatnak ki a környezetbe, elszennyezve a földtani közeget, talajvizet. A szennyező anyagok kijutásának észlelését követő gyors, operatív tevékenységeket környezeti kárelhárítás keretében végezzük, azonban ha erre nincs mód, nem kellően hatékony a kárenyhítési beavatkozás, vagy a szennyezés szétterjedésének megelőzésére nincs mód, a környezet elszennyeződhet. Ezen szennyeződések feltárása, területi lehatárolása, a szennyező anyagcsoportok meghatározása a tényfeltárás keretében végzendő feladat.

A tényfeltárási munkálatok keretében a szennyező technológiák feltérképezését követően legtöbb esetben kutató, monitoring fúrások segítségével lehatárolásra kerül a szennyező anyag. A földtani közeg és felszín alatti vizek szennyezettségi határértékeit a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet határozza meg. Amennyiben a rendeletben rögzített „B” szennyezettségi határértéket meghaladja a tényfeltárás során az adott szennyeződés mértéke, kármentesítési műszaki beavatkozás válhat indokolttá.

A kármentesítés műszaki beavatkozási munkálatainak okszerű tervezéséhez a tényfeltárás során az elszennyeződött területen a szennyeződés pontos lehatárolása érdekében kutatófúrások mélyítése, monitoring kutak, környezeti monitoring létesítése indokolt, amely rendszerek alkalmasak a szennyeződés terjedésének nyomon követésére.

Különös jelentősége lehet telephelyek adás-vétele során tényfeltárási munkálatok elvégzésére, hiszen egy esetlegesen elszennyeződött terület tulajdonosváltása során a szennyeződés felszámolása is az új tulajdonos felelőségi körébe kerül, amely kármentesítése igen idő és költségigényes, tehát jelentős értékrontó tényező is lehet. Tehát az elővigyázatosság elve mentén szennyezés gyanú esetén is javasolt tényfeltárást végeztetni.

A GEO-SIVO Kft. vállalja telephelyek, ipari létesítmények tényfeltárási munkálatainak tervezését, kivitelezését, illetve szennyeződés terjedés értékelése érdekében végzendő monitoring rendszerek üzemeltetését, vizsgálatát, monitoring jelentések készítését.

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás