A környezetvédelmi hatóságokról

2015. április 1-jétől az önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szervek legnagyobb részét összevonták. Ennek értelmében többek közt a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségek is beolvadtak az egyes megyei Kormányhivatalokba, azok Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályaként.

A változások a legtöbb esetben mindössze az eljáró hatóság megnevezésének módosítását érintették, azonban az kormányhivatalba olvadás egyik előnye, hogy mivel a volt ÁNTSZ is kormányhivatali szervezetté vált már korábban, ezért nem kell külön eljárási díjat fizetni. A folyamatban lévő eljárások automatikusan a kormányhivatalok szervezeti egységén belül folytatódnak a határidők változása nélkül.

Ezzel szemben megváltoztak a környezetvédelmi hatóságok illetékességi területei, melyek a korábbi vízgyűjtő területek szerinti felosztás helyett a megyei alapú felosztás szerint működnek. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015 (III. 30.) Korm. rendelet rögzíti az egyes feladatokat ellátó környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok feladatkörét és illetékességét. 

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (OKTF) továbbra is a környezetvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő szerv. Az OKTF illetékessége az ország egész területére terjed ki, tehát az egész országra kiterjedő érvényességű hulladékszállítási engedélyeket továbbra is az OKTF bírálja el és adja ki.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként a megyei kormányhivatalok, mint első fokon eljáró hivatalok járnak el. Az elsőfokú hatáskörében eljáró kormányhivatal által kiadott hatósági állásfoglalások tekintetében másodfokon az OKTF jár el.

Az OKTF szervezetén belül - a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben meghatározott környezetvédelmi igazgatási feladatok ellátása érdekében - elkülönült szervezeti egysége alakult Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság néven.

A változtatások érintették az egyes környezetvédelmi tárgyú eljárási, szolgáltatási és felügyeleti díjakat is. (lásd: Hatósági díjak)

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás