Vízügyi hatóságok

2014. év elején alakultak meg a Vízügyi Hatóságok, mint önálló szervezetek. Ezen hatóságok vették át a korábban a Környezetvédelmi Felügyelőségekhez tartozó vízügyi hatósági jogkört. A Vízügyi Hatóságok a felügyelőségek illetékességi területe szerint működnek.

2014. szeptember 10-től ismét változás ált be a vízügyi hatósági vonalon, ugyanis e naptól kezdve a vízügyi hatósági feladatokat  a katasztrófavédelem látja el. Ez azt jelenti, hogy a korábbi Vízügyi Hatóság és a Környezetvédelmi Felügyelőségek vízvédelmi ügyekkel foglalkozó szervezeti egysége egy hatóságként, a Katasztrófavédelem berkein belül működik. Tehát a területi Vízügyi Hatóságok a kibővített feladatkörrel és megváltozott felettes szervvel működnek tovább.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság korábbi önálló szervezeti egységének, az Országos Vízügyi Hatóságnak a jogutódja ettől kezdve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Vízvédelmi hatósági és szakhatósági ügyekben az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség jogutóda a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A Katasztrófavédelem tájékoztatása az ügyintézési határidőkről:

Az átadás-átvétel során a 2014. szeptember 8. és 2014. szeptember 12. közötti időszak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdés g) pontja szerinti üzemzavarnak minősül és az ügyintézési határidőbe nem számít bele. (http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=iparbiztonsag_vvhj)

Sajnos tapasztalataink szerint a változás nem csak a vízvédelemmel kapcsolatos eljárásokat, de a környezetvédelmi egyéb eljárások ügyintézési idejét is jelentősen, esetenként több héttel is meghosszabbítja. A változás miatt az eljáró környezetvédelmi hatóság szakhatóságként megkeresi a Vízügyi Hatóságot, akinek 30 nap áll rendelkezésére véleményének kiadására. Tapasztalataink alapján a Zöldhatóság valamennyi vizeket érintő eljárás keretében (komplex engedély: EVD, IPPC stb. esetében is) automatikusan megkeresi az új vízügyi hatóságot. A 2014 januári átalakítások tapasztalata alapján az átszervezés nem 4 nappal hosszabbítja meg az ügyintézést, hanem több hétre állítja meg az eljárást. (költözés, ügyiratok rendelkezésre nem állása, új informatikai rendszer kialakítása stb.)

 

Itt felsoroljuk, hogy milyen feladatokat lát el, az újonnan megalakult Vízügyi Hatóság:

 • a Kormány által kijelölt vízügyi első fokú hatóságként, illetve első fokú szakhatóságként jár el,
 • szakhatóságként jár el a települési önkormányzat jegyzője hatósági jogkörébe tartozó ügyekben,
 • szolgáltatja a miniszter által kért, a kormányzati munka ellátásához szükséges, tevékenységek során keletkezett adatokat,
 • elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok végrehajtását,
 • véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezeteket,
 • a hatósági feladatai során önállóan, egyéb feladatoknál pedig a miniszter felkérése alapján közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában,
 • ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal.
 • a vízgazdálkodás területén külön jogszabályokban meghatározott keretek közötti hatáskörrel látja el a vízhasználatok engedélyezését és felügyeletét,
 • vezeti a külön jogszabályok szerinti nyilvántartásokat,
 • figyelemmel kíséri és véleményezi a vízgazdálkodással kapcsolatos területfejlesztési programokat és terveket,
 • ellátja a feladatkörét érintő közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok kivizsgálásával, valamint az ebből eredő intézkedésekkel járó feladatokat,
 • ellátja a jogerős hatósági határozaton alapuló ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatokat,
 • közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában,
 • közreműködik a vízminőségi kárelhárítás - külön jogszabályban meghatározott - feladatainak ellátásában
 • adóhatóságként jár el a vízkészletjárulékkal kapcsolatos ügyekben.

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás