Zaj hatásterület lehatárolás

Egyes környezetvédelmi engedélyezési eljárások, vagy vizsgálatok (előzetes vizsgálat, hatásvizsgálat) során szükség van a kibocsátott zaj hatásterületének meghatározására. Ez a hatásterület adja meg, hogy egy adott zajforrás mekkora területen okoz érzékelhető hatást.

Alapesetben  a környezeti zajforrás vélelmezett hatásterülete a környezeti zajforrást magába foglaló ingatlan és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli terület. A területileg illetékes környezetvédelmi hatóság abban az esetben írhatja elő a hatásterület meghatározását (méréssel illetve számítással), ha a rendelkezésére álló adatok alapján valószínűsíthető, hogy a zajforrás hatásterülete nagyobb, mint a vélelmezett hatásterület.

Egy üzemi illetve szabadidős zajforrás (létesítmény) esetében a zajvédelmi szempontú hatásterület meghatározás során a hatásterület határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:

  1. 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték,
  2. egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
  3. egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték,
  4. zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel,
  5. gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A zajvédelmi szempontú hatásterület meghatározását a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet -ben meghatározottak szerint méréssel, illetve számítással lehet végezni. A kibocsátó zajvédelmi szempontú hatásterületét, annak áttekinthető ábrázolása végett célszerű térképen vagy helyszínrajzon ábrázolni, feltüntetve azon a védendő létesítményeket, az érintett terület övezeti besorolását.

A kibocsátott zaj hatásterületének meghatározásakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapján a legnagyobb hatásterület mérhető, illetve számítható.

 

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás