BiomasCube

A GEO-SIVO cégcsoport tulajdonában lévő BiomassCube™ biomassza meta adatbázis segítségével cégünk a biomassza hasznosítással (gázkihozatal, égéshő, lebonthatóság, stb.) kapcsolatos stratégiai döntések meghozatalában tud ügyfelei rendelkezésére állni már a projekt előkészítési fázisban.

BiomassCube™ egy teljes körű, tudományágakon átívelő, hiánypótló biomassza meta adatbázis, melynek célja a Földön megtalálható valamennyi biomassza (növények és állatok) kémiai összetételének, elemtartalmának és energiatartalmának definiálása egészre, anatómiai részegységre és az azokból készült termékre vonatkozóan. Az adatbázissal biomassza hasznosítással (gázkihozatal, égéshő, lebonthatóság stb.) kapcsolatos stratégiai döntések hozhatóak meg már a projekttervezési előkészítési fázisában.
Az adatbázis tömeg alapon működik és az SI mértékrendszert használja a mértékegységek közötti konvertálásra és a rész és egész arányok meghatározására.


A BiomassCube™ adatbázis felépítését egy fordított gúlával lehet legjobban ábrázolni melyben a különböző szerves szerveződési szinteken lévő részegységek egységek és főegységek (szerves vegyület, sejt, szerv) gondosan és szisztematikusan 3 dimenzió által pontosan definiálva vannak. Ez a három dimenzió az elemi összetétel (C;O;N stb.), az energiatartalom (égéshő) és a kémiai összetétel (fehérje, zsír, szénhidrát stb.).

Ebből a 3 dimenziós kocka mentén történő adatrögzí-tésből származik a BiomassCube™ mint biomassza adatkocka elnevezés. Tulajdonképpen egy arány adatbázisról van szó melyből megállapíthatóak az egészben lévő részarányok és pontos információk nyerhetők az egészre és a rész kémiai tulajdonságaira vonatkozóan.

A különböző tudományágból származó élő és élettelen szerves anyagra vonatkozó adatok és eredmények a szakzsargon és a különböző sajátosan definiált egységek és mértékegységek miatt nehezen értelmezhetőek és felhasználhatóak. A BiomassCube™ a különböző tudományágak eredményeit összegyűjtve azokat egységes kereshető adatbázisba helyezve lehetővé teszi, hogy specifikus adott biomasszára vonatkozó adatokat hívjunk égéshőre, elemi összetételre vagy éppen kémia összetételre vonatkozóan a beépített konverternek köszönhetően abban a dimenzióban vagy mértékegységben, amire éppen a kutatás szempontjából szükség van továbbá a beépített algoritmus modellek segítségével a száraz tömeg és annak bármilyen jellegű tulajdonsága alapján pontos becslések készíthetőek az biomassza minőségi jellemzőire vo-natkozóan. Példaként a takarmányozástanból jól ismert Weende analízis és kibővített Weende analízis szerves kémiai vegyület alkotó csoportjaira az alábbi kémiai egyenértékek írhatóak fel 1 kg tömegre vonatkoztatva:

A BiomassCube™ adatbázis és módszertan Europe No 012958311 számon került regisztrálásra. Az adatbázis jelenleg főként nemzetközi biomassza projektek és biomassza erőművek tervezését és méretezését szolgálja, de kiválóan alkal-mas biomassza potenciál felmérésére és biomassza bio-rafinálási folyamatokhoz történő étékelésére továbbá különböző biomasszák minőségi elemzésére vagy tudományágak eredményeinek más dimenzióra vagy mértékegységre történő átkonvertálására.

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás