Kezdőlap

A GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező  Kft. 1993-ban alakult az egykori Vízkutató és Fúró Vállalat (VIKUV) Geotechnikai Osztálya alapjaiból. Cégünk elsődleges profilja a sekély földtani fúrások voltak mélyépítési beruházásokhoz, azonban a volt szovjet laktanyák, illetve felszámolásra kerülő állami iparterületek környezetvédelmi célú tényfeltárási munkálatai új profilt jelentettek, amely az elmúlt 20 évben a meghatározó szakterületünké vált.

A környezetvédelem hazai fejlődése új igényeket támasztott, így cégünk a tényfeltárásokon túlmenően az üzemek, ipari létesítmények, bányák, hulladéklerakók működéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó valamennyi tervezési, kivitelezési feladatot, valamint a kármentesítési beruházásokat is tevékenységi köréhez csatolta.  

2003-ban szolgáltatási körünk teljesebbé tétele érdekében profilunkat mezőgazdasági talajtani feladatok megoldásával is bővítettük, elsősorban humuszmentési, rekultivációs, tápanyag-gazdálkodási tervezés, szaktanácsadás témakörében. 

2014-től a tevékenységi körünket kibővítve, már a környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás szinte teljes skálájában nyújtunk szolgáltatásokat. E tevékenységi körbe beletartozik környezetvédelemi területéről elsősorban az engedélyeztetés, illetve egyéb hatósági eljárások lefolytatása, környezetvédelmi felmérések és vizsgálatok készítése, valamint ehhez kapcsolódóan tervezési feladatok elvégzése.

Cégünk működését részlegesen új alapokra helyeztük. Egyes tevékenységi köröket cégcsoporton belül átszerveztük, strukturáltuk. A mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi témaköröket a CSERNOZJOM Kft.-be, a vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tématerületeket pedig az ABIOTIKA Bt.-be szerveztük.

Cégünk fő  minőségpolitikája: „a jó ügyfél a visszatérő ügyfél”. Igyekszünk minden ügyfelünknek a lehető legátfogóbb szolgáltatást nyújtani ezen területeken, olyan színvonalon és szakértelemmel, hogy a következő megoldandó feladatnál is az elsők között jussunk eszébe.

2004 óta ISO 9001 minőségbiztosítási és ISO 14001 környezetirányítási tanúsítvánnyal rendelkezünk.

Cégünk vezetői 2010 óta aktív tevékenységet végeznek a Vízgazdálkodási és Vízépítési Szakcsoport elnökségi tagjaként.

Főbb tevékenységünk és szolgáltatásaink, melyeket részletesebben a főmenüben találhat meg:

  • Környezetvédelem
  • Természetvédelem
  • Mélyépítés
  • Vízépítés
  • Folyamatos és eseti szolgáltatások (környezetvédelmi megbízotti feladatok, jogi és műszaki tanácsadás, bevallások elkészítése)
  • Mérések (zajmérés, légszennyezettség mérés, vízminőség vizsgálat)
  • Tanácsadás (jogi, projektfejlesztési)
  • Egyéb engedélyeztetés (fémkereskedelmi engedélyeztetés, telepengedély)

 

Környezetvédelmi hatóságok illetékességi területei

2017. január 1-jén megváltoztak a környezetvédelmi hatóságok illetékességi területei. A Környezetvédelmi Felügyelőségek átalakításra kerültek, a Kormányhivatalok Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályaiként működnek tovább. A kormányhivatalok alá rendelt környezetvédelmi főosztályok megyei alapú területi illetékességgel rendelkeznek, tehát minen megye saját környezetvédelmi osztállyal rendelkezik.

 

Az illetékes környezetvédelmi hatóságok, azaz a Kormányhivatalok Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályainak elérhetőségeit megtalálja a Hasznos linkek menüpont alatt.

Biogáz erőmű üzemeltetés

Üzemeltetés és karbantartás


A GEO-SIVO Kft a biogáz projekt előkészítésén és kivitelezésen túlmenően már működő biogázerőmű üzemeltetésében is áll a megrendelők rendelkezésre,


•    meglévő erőművek folyamat optimalizásában,
•    üzemeltetési tapasztalatok által életre hívott/kikényszerített átalakításokban és bővítésekben,
•    szervíz szolgáltatások lebonyolításában egyaránt.

BiomasCube

A GEO-SIVO cégcsoport tulajdonában lévő BiomassCube™ biomassza meta adatbázis segítségével cégünk a biomassza hasznosítással (gázkihozatal, égéshő, lebonthatóság, stb.) kapcsolatos stratégiai döntések meghozatalában tud ügyfelei rendelkezésére állni már a projekt előkészítési fázisban.

BiomassCube™ egy teljes körű, tudományágakon átívelő, hiánypótló biomassza meta adatbázis, melynek célja a Földön megtalálható valamennyi biomassza (növények és állatok) kémiai összetételének, elemtartalmának és energiatartalmának definiálása egészre, anatómiai részegységre és az azokból készült termékre vonatkozóan. Az adatbázissal biomassza hasznosítással (gázkihozatal, égéshő, lebonthatóság stb.) kapcsolatos stratégiai döntések hozhatóak meg már a projekttervezési előkészítési fázisában.
Az adatbázis tömeg alapon működik és az SI mértékrendszert használja a mértékegységek közötti konvertálásra és a rész és egész arányok meghatározására.


A BiomassCube™ adatbázis felépítését egy fordított gúlával lehet legjobban ábrázolni melyben a különböző szerves szerveződési szinteken lévő részegységek egységek és főegységek (szerves vegyület, sejt, szerv) gondosan és szisztematikusan 3 dimenzió által pontosan definiálva vannak. Ez a három dimenzió az elemi összetétel (C;O;N stb.), az energiatartalom (égéshő) és a kémiai összetétel (fehérje, zsír, szénhidrát stb.).

Ebből a 3 dimenziós kocka mentén történő adatrögzí-tésből származik a BiomassCube™ mint biomassza adatkocka elnevezés. Tulajdonképpen egy arány adatbázisról van szó melyből megállapíthatóak az egészben lévő részarányok és pontos információk nyerhetők az egészre és a rész kémiai tulajdonságaira vonatkozóan.

A különböző tudományágból származó élő és élettelen szerves anyagra vonatkozó adatok és eredmények a szakzsargon és a különböző sajátosan definiált egységek és mértékegységek miatt nehezen értelmezhetőek és felhasználhatóak. A BiomassCube™ a különböző tudományágak eredményeit összegyűjtve azokat egységes kereshető adatbázisba helyezve lehetővé teszi, hogy specifikus adott biomasszára vonatkozó adatokat hívjunk égéshőre, elemi összetételre vagy éppen kémia összetételre vonatkozóan a beépített konverternek köszönhetően abban a dimenzióban vagy mértékegységben, amire éppen a kutatás szempontjából szükség van továbbá a beépített algoritmus modellek segítségével a száraz tömeg és annak bármilyen jellegű tulajdonsága alapján pontos becslések készíthetőek az biomassza minőségi jellemzőire vo-natkozóan. Példaként a takarmányozástanból jól ismert Weende analízis és kibővített Weende analízis szerves kémiai vegyület alkotó csoportjaira az alábbi kémiai egyenértékek írhatóak fel 1 kg tömegre vonatkoztatva:

A BiomassCube™ adatbázis és módszertan Europe No 012958311 számon került regisztrálásra. Az adatbázis jelenleg főként nemzetközi biomassza projektek és biomassza erőművek tervezését és méretezését szolgálja, de kiválóan alkal-mas biomassza potenciál felmérésére és biomassza bio-rafinálási folyamatokhoz történő étékelésére továbbá különböző biomasszák minőségi elemzésére vagy tudományágak eredményeinek más dimenzióra vagy mértékegységre történő átkonvertálására.

Biogáz erőmű tervezés

Mint az ahogy a Biogáz erőművekről szóló cikkünkben is írtuk, minden biogáz erőmű egyedi igényeket kell, hogy kiszolgáljon, azaz prototípusnak tekinthető, ezért a felelős tervezés létfontosságú.

A GEO-SIVO Kft vállalja biogáz erőművek létesítéséhez
•    megvalósíthatósági tanulmányok, döntés előkészítő koncepció tervek készítését,
•    közbeszerzési eljárásokhoz szükséges műszaki dokumentációk összeállítását
•    tervezési folyamat lebonyolítását, szakági tervezők összehangolását
•    teljes körű hatósági engedélyeztetését

Állunk ügyfeleink rendelkezésére
•    beszállítók nemzetközi versenyeztetésében
•    megfelelő techonológiai sor objektív kiválasztásában
•    ajánlatok független! műszaki, és gazdasági értékelésében

Nem vagyunk egyetlen technológiai szállító kizárólagosan szerződött parnere, és nem is kívánunk azzá vállni. Szakértelmünk az átfogó piac ismereten alapul, az általunk javasolt technológiai megoldások az ügyfél, és a felhasználási igényeken alapulnak.

Igény esetén
•    biogázerőművek megvalósításának teljes körű projekt managementjében
•    földgázhálózatba történő betápláláshoz szükséges technológia tervezésében

Tervezői, szakértő csapatunk belső erőforrásból több, mint 10 éves nemzetközi biogáz erőmű tervezési és üzemeltetési tapasztalattal rendelkezik.
A tervezési folyamatot teljes körűen képesek vagyunk lebonyolítani
•    az alapanyag termelés (agronómiai, talajtani kérdéseitől),
•    az engedélyeztetési tevékenység (építés ügyi (valamennyi szakág), kiserőművi, környezetvédelmi, stb. engedélyeztetés),
•    közbeszerzések műszaki lebonyolítása
•    erőműből kikerülő tápanyag-fermentanyag talajjavító anyagként való minősítését egyaránt.

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás