Környezetvédelmi felülvizsgálat

Bizonyos, meghatározott volument elérő tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának megismerésére, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére környezetvédelmi felülvizsgálatot kell végezni. A környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzése már működő tevékenységek esetén olyankor szükséges, amikor a cél a további működés valamilyen, a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet előírása szerint meghatározott engedély (IPPC, környezetvédelmi) szerinti folytatása.

A Környezet védelméről szóló törvény meghatározása alapján:
A felülvizsgálat szempontjából tevékenységnek minősül valamely - környezethasználattal, környezetveszélyeztető magatartással vagy környezetszennyezéssel járó - művelet, illetőleg technológia megkezdése, folytatása, felújítása, helyreállítása és felhagyása, továbbá az ezekhez szükséges építési és egyéb előkészítési munka végzése.

Környezetvédelmi felülvizsgálatot kell elvégezni minden egyéb esetben is, ahol a már folyó tevékenység környezeti hatásainak feltárása, és a környezetvédelmi jogszabályok szerinti működés ellenőrzését szükséges feltárni és megismerni. Ilyen eljárás általában a hatóság kötelezése alapján indul. A felülvizsgálat lehet teljes körű, mely kiterjed minden környezeti elemre gyakorolt hatásra, de a hatóság megállapíthat részleges (csak bizonyos elemekre gyakorolt hatás feltárására irányuló) felülvizsgálatot is.

A környezetvédelmi hatóság akkor is állapíthat meg felülvizsgálatra való kötelezettséget ha: környezetkárosítást, védett területen környezetet veszélyeztető, szennyező vagy károsító tevékenységet észlel, illetve olyan esetben, amikor a környezethasználó nem kérelmezett előzetes vizsgálatot, továbbá a környezeti hatásvizsgálat vagy az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységet környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nélkül kezdett meg vagy folytat.

 

Bárki, saját környezetvédelmi teljesítménye értékelésére (tevékenysége átvilágítására), tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának megismerésére felmérést végezhet és — kérelmére — azt a környezetvédelmi hatóság jóváhagyja. Ilyenkor a környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás szerint összeállított dokumentáció készül, ez a környezetvédelmi teljesítmény értékelés.

A fentiek alapján az eljárás végén a hatóság a szükséges engedély kiadása vagy további folytatása mellett dönthet, vagy utóbbi esetben egyéb szükséges intézkedés megtételére szólíthatja fel a felülvizsgálata elvégzésére kötelezettet.

A felülvizsgálatot a jelenleg érvényben lévő  12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai és tartalmi követelménye alapján kell elkészíteni.

A hivatalos eljárási idő a hatóságnál két hónap, de a gyakorlat ennél sokkal hosszabb, esetenként 4-6 hónapos ügyintézési időre lehet számítani.


A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatnak az alábbiakra kell kiterjedni (a teljesség igénye nélkül):

  • Az technológiák ismertetésére és használt a berendezések bemutatására;
  • A tevékenységhez kapcsolódó műveletekre, ide értve az anyagforgalomra, a be- és kiszállításra, vonatkozó adatok ismertetésére;

  • Az esetleg bekövetkező meghibásodásból vagy egy esetleges környezeti katasztrófa esetén feltételezhetően a környezetbe kerülő szennyező anyagok meghatározására;

  • A környezetveszélyeztetés megelőzése, a környezetkárosodás elhárítása érdekében tett és tervezett intézkedések bemutatására;

  • Ha szükséges, akkor a tevékenység felhagyása után teendő intézkedésekre;

  • A tevékenység minden környezeti elemre és összességében gyakorolt környezeti hatásainak becslésére és értékelésére.

  • A környezetvédelmi felülvizsgálat során, ha van olyan, akkor a környezetszennyezés megszüntetésének vagy a környezetigénybevétel és -szennyezés mérséklésének lehetőségeit és feltételeit meg kell határozni.

Ha kérdése maradt a témával kapcsolatban, vagy ajánlatot szeretne kérni, keressen elérhetőségeinken.

 

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás