Előzetes vizsgálat

Az alábbiakban rövid tájékoztatást olvashat az előzetes vizsgálati eljárásról, annak menetéről, lehetőségeiről és jogi hátteréről.

Amennyiben itt nem találja meg a választ kérdésére, vagy egyéb segítségre, árajánlatra van szüksége, keressen elérhetőségeinken.

 

Tudnivalók az előzetes vizsgálatról:


Az előzetes vizsgálat szükségességét a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (későbbiekben: Rendelet) írja elő. E Rendelet 3. számú mellékletben, vagy a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepelő tevékenység megkezdése vagy meglévő tevékenység 25%-kal való bővítése esetén előzetes vizsgálatot kell végezni.

Az előzetes vizsgálati eljárás lényege, hogy megállapítsa, van e tervezett beruházásnak olyan, a környezeti elemeket érintő kibocsátása, mely jelentős környezeti hatással jár. Ez alapján határozza meg a hatóság, hogy milyen engedélyeztetési eljárást kell lefolytatni, illetve hogy az eljárás további részében milyen adatok szükségesek a kérelemben.

Az előzetes vizsgálatot a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság folytatja le a kérelmező által elkészített vagy elkészíttetett előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD) alapján. Ez alapján dönt, hogy a tervezett tevékenység jár e jelentős környezeti hatással, azaz hatástanulmány elvégzése indokolt-e.

Ha az előzetes vizsgálatot lezáró határozat szerint a tevékenység nem okoz jelentős környezeti hatást egyik környezeti elem esetében sem, akkor nem szükséges további vizsgálatot, eljárást lefolytatni Ez esetben, ha a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, a hatóság tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb környezetvédelmi engedélyek birtokában kezdhető meg. A tevékenység csak ezen engedélyek megszerzése után kezdhető meg (pl. vízjogi engedély, levegőtisztaságvédelmi pontforrás engedély, hulladékkezelési engedély, stb.)

Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a Rendelet 2. számú mellékletében is szerepel, a hatóság a 8. számú melléklet figyelembevételével megállapítja az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit.

Jelentős környezeti hatás feltételezése esetén a hatóság környezeti hatásvizsgálat lefolytatását írja elő, amely lefolytatása után a cég környezetvédelmi engedélyt kap.

A kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a felügyelőség hivatalában, valamint honlapján közleményt tesz közzé az eljárás megindításáról.

Ha a 3. számú mellékletbe tartozó tevékenység esetén az előzetes vizsgálat során kiderül, hogy valószínűsíthetően felléphetnek országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatások, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes állam nemzetközi eljárás lefolytatását kéri, a környezeti hatásvizsgálati eljárást le kell folytatni.

A környezethasználó az előzetes vizsgálatot lezáró határozat jogerőre emelkedését követő két éven belül kérheti meg (jelentős hatás esetén) a környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedélyt. A felügyelőség ezt a határidőt kérelemre egy ízben legfeljebb egy évvel meghosszabbíthatja, ha a határozat meghozatalakor alapul vett tényállásban nem történt lényeges változás.

Az engedélykérelmet, vagy annak módosítási kérelmét csak - a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján – szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el.

Az előzetes vizsgálat lefolytatásához 2 nyomtatott és egy elektronikus példányban kell csatolni a Rendelet 4. számú melléklete szerint összeállított előzetes vizsgálati dokumentációt. A vizsgálat lefolytatására a hatóságnak 2 hónap áll rendelkezésre (ide nem számítva a szakhatósági megkeresések idejét).

A tapasztalataink szerint egy előzetes vizsgálat lefolytatása a hatósághoz való benyújtástól számítva  4-8 hónap időt vesz igénybe!

 

Egyes összetartozó tevékenységek esetén felügyelőség döntésétől függően előzetes vizsgálatot írhatnak elő. Ez olyan esetben fordulhat elő, ahol két különálló (szomszédos) tevékenység eddig nem volt előzetes vizsgálat köteles. Akár más jogi szervezetek által végzett hasonló tevékenység esetén is előírhatja a hatóság az előzetes vizsgálatot, ha azonos vagy szomszédos ingatlanon valósul meg, és együttesen meghaladják az előírt küszöbértéket.

 

 A GEO-SIVO Kft. munkatársai hosszú évek tapasztalatával  és szerteágazó szakértői jogosultságokkal rendelkeznek. Vállaljuk környezetvédelmi előzetes vizsgálati dokumentációk elkészítését és az engedélyezés teljes lebonyolítását

További információért, tanácsadásért, vagy árajánlat kéréséhez kérjük lépjen kapcsolatba velünk. Kapcsolódó referenciáinkat a fenti referencia menüben találja meg.

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás