Nyilvántartásba vétel

Olyan tevékenység végzése esetén, mely során nem kerül a hulladék a tevékenységet végző birtokába, abban az esetben csak hatósági nyilvántartásba vétel szükséges. Ilyen tevékenység lehet például a hulladék kereskedelem és közvetítés.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény meghatározása szerint:

Kereskedő: bármely gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amelynek vagy akinek megbízása alapján képviselője vagy más megbízott jár el a hulladék megvásárlásánál és az azt követő értékesítésénél, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa

Közvetítő: olyan gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amely vagy aki más nevében intézi a hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását, ideértve azt az esetet is, amikor a közvetítő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa.

 

Ha tehát a kereskedő úgy kereskedik a hulladékkal, hogy közben nem lép azzal fizikai kapcsolatba (nem kerül a telephelyére, nem a kereskedő járművével történik a szállítás) akkor ezt a tevékenységet nyilvántartásba vétel után lehet végezni. A nyilvántartásba vételi eljárást a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság folytatja le. Amennyiben a tevékenység több felügyelőség területét is érinti, abban az esetben az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (OKTVF) jár el.  

A hulladék kereskedelem és közvetítés engedélyeztetése  igazgatási szolgáltatási díj köteles eljárás. Ezen díjakról itt tájékozódhat.

A kérelemhez a vonatkozó jogszabály szerint ( a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) az űrlapon kívül az alábbiakat is be kell nyújtani:

  • a rendelkezésére álló pénzügyi eszközök vagy azok garanciáinak meglétére vonatkozó igazolást;
  • a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásra vonatkozó meghatalmazást (ha a formanyomtatvány aláírója nem a kérelmező törvényes képviselője);
  • a kérelmező megbízójával kötött megbízási szerződés másolatát, akinek vagy amelynek nevében eljárva kíván közvetítői vagy kereskedelmi tevékenységet végezni;
  • a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 11. § szerinti nyilatkozatot,
  • az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása nincs, vagy igazolás hiányában nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel.

Az eljárásban egyszerre több tevékenység is engedélyeztethető (kereskedelem, közvetítés). Ebben az esetben a hatósági szolgáltatási díjak összeadódnak ugyan, viszont a hatósági eljárási időt csak egyszer kell kivárni.

 

Miben segíthetünk mi?

Természetesen az engedélyeztetés teljes lebonyolítását vállaljuk, mely azt jelenti, hogy a hatósági folyamatot is végigkövetjük az engedély határozat kiadásáig.

A hulladék kereskedelemhez nem kapcsolódik olyan egyéb kiszolgáló telephely, létesítmény melyet munkatársainknak személyesen is látniuk kellene, így ezen engedélyezési eljárás során a személyes kapcsolattartás nem szükséges. Az adatok, információk és dokumentumok cseréje elektronikus úton is történhet.

Amennyiben bármilyen további kérdése merül fel, vagy ajánlatot szeretne kérni a kapcsolat oldalon található űrlapon azonnali üzenetet küldhet, vagy az elérhetőségeken felkeresheti kollégáinkat.

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás