Közszolgáltatás

A jelenleg hatályos hulladékról szóló törvény teljesen átalakította a hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályozását. Közszolgáltatást már csak erre külön engedéllyel, a megadott feltételeknek megfelelő szervezet végezhet. A 2013 év elején megjelent a hozzá tartozó végrehajtási rendelet (438/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet), ami részletesen szabályozta a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tevékenységet.  A rendeletet azóta felváltotta a 385/2014 (XII. 31.) Korm. rendelet, mely jelenleg szabályozza a közszolgáltatás ellátásának feltételeit.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. tv. rendelkezik települési hulladékkal foglalkozó közszolgáltatók minősítéséi (engedélyezési) eljárásáról. A közszolgáltató szervezetnek rendelkeznie kell (a hulladékgazdálkodási engedélyen kívül) 3 évre kidolgozott közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervvel, közszolgáltatói engedéllyel,  és az OKTF (Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség) minősítésével a közszolgáltatói tevékenység megkezdéséhez.

Az engedélyeztetés menete a következő:

  1. Hulladékgazdálkodási engedélyeztetési eljárás lefolytatása (a tevékenységtől függően szállítás, előkezelés, stb)
  2. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv jóváhagyatása (mely az 1. pontban megadott eljárással egy időben lefolytatható)
  3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatói minősítési eljárás (ezt az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főfelügyelőség adja ki, szükséges hozzá az előző két pontban szerepeltetett lezárt eljárás).

A GEO-SIVO Kft. a fenti eljárás menet teljes koordinációját és az egyes külön engedélyeztetések lebonyolítását vállalja. Ha kérdése van a témában, vagy ajánlatot szeretne kérni, keressen minket a kapcsolat oldalon lévő elérhetőségeinken.

 

1. Hulladékgazdálkodási engedély

Erről a hasonló nevű menüpontban olvashat, az eljárás nem tér el az egyéb hasonló eljárásoktól.

2. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

A tervben a következő 3 évre előre ki kell dolgozni a hulladékgazdálkodás megvalósításának lehetséges eszközeit és azok forrását. Ki kell térnie a lakosság hulladékkal kapcsolatos szemléletformálási lehetőségeire  (magába foglalva a tájékoztatási lehetőségeit), és a nagyobb arányú hasznosítási lehetőségek vizsgálatára egyaránt.

A terv jóváhagyásának van eljárási díja, melyet az OKTF (Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főfelügyelőség) felé kell megfizetni.

A közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet az alábbiak szerint kell elkészíteni :

  • be kell mutatni, hogy az elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés, szemléletformálás érdekében milyen intézkedéseket terveznek, miként tervezik a hatékony és széles körű lakossági tájékoztatást;
  • részletes tervet kell kidolgozni a biológiailag lebomló hulladék nagyobb arányú gyűjtésére és hasznosítására vonatkozóan, továbbá arra hogyan lehet a közszolgáltatással érintett település(ek)en a meglévő biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos gyűjtési és hasznosítási lehetőségeket bővíteni;
  • a háztartásban képződő veszélyes hulladék nagyobb arányú gyűjtésére vonatkozó részletes tervet kell készíteni, továbbá arról, hogy a háztartásban képződő veszélyes hulladék gyűjtése és átvétele hogyan és milyen módon tehető hatékonyabbá;
  • el kell készíteni a házhoz menő gyűjtési rendszer működtetésére, valamit a működtetésének eszközeit, módját, fejlesztésének további lehetőségeit bemutató részletes tervet;
  • készíteni kell egy, a hulladék nagyobb arányú újrahasználatra történő előkészítésének és az újrahasználati központok kiépítésének lehetőségeit bemutató részletes tervet;
  • készíteni kell a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosítási arányainak növelését bemutató részletes tervet, továbbá be kell mutatni azt, hogy a nagyobb arányú hasznosításhoz a közszolgáltatással érintett településeken a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek, és ezek a feltételek hogyan bővíthetők, figyelemmel az önellátás és a közelség elvére;
  • be kell mutatni a hulladéklerakókra jutó szerves anyag mennyiségének csökkentése érdekében tervezett intézkedések leírását, módját.

 

3. OHÜ minősítés

A fenti eljárások után lehet beadni a minősítésre vonatkozó kérelmét az OKTF-nek. A minősítés a szolgáltatás színvonalát hivatott rangsorolni, mely például pályázatok elnyerése esetén lehet fontos vagy bizonyos esetekben további jogosultságokat ad. A minősítés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény előírásai alapján történik. Az egyes minősítési kategóriákhoz tartozó követelmények a törvény 1. mellékletében találhatók.

A minősítés lezárulta után (melynek eljárási ideje kb. 30-50 nap) történhet meg a helyi önkormányzattal a közszolgáltatói szerződés aláírása, majd a közszolgáltatói tevékenység megkezdése.

A minősítési okirat 3 évig érvényes vagy legfeljebb a közszolgáltatói engedély lejártáig! A meghosszabbítást legalább 90 nappal a lejárat előtt kell kérelmezni. A tevékenység (a hulladékkezelési engedélyektől eltérően) a meghosszabbítási kérelem beadásától végezhető az új minősítés jogerőre emelkedéséig.

Az eljárás szintén igazgatási díj köteles, mely díj a minősítés fokozatától függ*:

I. minősítési fokozat nincs bevezetett minőségirányítási rendszere 150 000 Ft
II. minősítési fokozat ISO 9001 és 14001, vagy EMAS tanúsítási rendszerrel rendelkezik 330 000 Ft
III. minősítési fokozat ISO 9001 és 14001, vagy EMAS tanúsítási rendszerrel rendelkezik 470 000 Ft

* a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet alapján

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás