Hulladék szállítási engedély

A hulladék szállításának, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezései szerinti meghatározása: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása.

Amennyiben azt nem a hulladék termelője végzi, az csak hulladék szállítási engedély birtokában végezhető. A hulladék szállítási engedélyt a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság adja ki a jogszabályban (a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló  439/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet) meghatározott tartalmi követelmények teljesítése, valamint az engedély elbírálásáért fizetendő igazgatási és szolgáltatási díj megfizetése után

Amennyiben a kérelmező legalább 2 környezetvédelmi felügyelőség illetékességi területén kíván hulladékszállítási tevékenységet végezni, akkor az engedély iránti kérelmet az Országos  Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (OKTVF) kell benyújtania, tehát ebben az esetben nem a kérelmező telephelye szerinti illetékes felügyelőség fog eljárni.

A hulladék szállításának engedélyeztetésére vonatkozó legfontosabb követelmények:

 

  • megfelelő szállító jármű(vek) melyek össz kapacitása elegendő a szállítandó hulladék mennyiségéhez,
  • környezetvédelmi biztosítás,
  • foglalkoztatott vagy külső megbízott, aki megfelelő környezetvédelmi végzettséggel rendelkezik.

 

Hogyan történik az engedélyeztetés?

Az engedély iránti kérelem benyújtásához a jogszabályban írt további követelmények teljesítését már mi végezzük el megbízóinknak. Ezek a küvetkezők:

 

  • szükséges havária terv elkészítése,
  • az esetlegesen szükséges környezetvédelmi megbízott igazolása,
  • KÜJ és KTJ azonosítók megkérése,
  • a szükséges feltételeknek való megfelelés bemutatása
  • a teljes engedély iránti kérelem összeállítása.

 

Természetesen az engedélyeztetés teljes lebonyolítását vállaljuk, végigkövetjük az eljárás folyamatát, egészen a tevékenységet engedélyező határozat kiadásáig.

Lehetőség van arra, hogy a hulladékkereskedelmi, -közvetítői vagy szállítási tevékenységből két, vagy akár mindhárom tevékenység egyszerre, egy eljárásban kerüljön engedélyeztetésre. Ebben az esetben az ügyfél által a hatóság felé fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértéke kedvezőbb, és mivel egy eljárásban kerül sor az engedélyeztetésre, így az eljárási időt csak egy alkalommal kell kivárni. Az engedély iránti kérelem elbírálására az engedélyező hatóságnak összesen hatvan napos ügyintézési határidő áll a rendelkezésére, de a gyakorlat alapján 3-5 hónapos ügyintézési időre lehet számítani.

A hulladék szállítási tevékenység végzéséhez általában nem kapcsolódik olyan kiszolgáló telephely, létesítmény melyet munkatársainknak az engedély iránti kérelem pontos összeállítása érdekében személyesen is célszerű látni, így az engedélyeztetés során a kapcsolattartás, a szükséges adatok és dokumentumok cseréje elektronikus úton is történhet.

Hulladék szállítási engedély iránti kérelmet csak szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazott, vagy jogszabályi (a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet) előírásnak megfelelően hulladékgazdálkodás részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el. Természetesen cégünk munkatársai rendelkeznek a megfelelő szakértői jogosultsággal. Cégünk szakértői jogosultságait megtekintheti a jogosultságok menüpontban.

Amennyiben bármilyen további kérdése merülne fel, vagy ajánlatot szeretne kérni a kapcsolat oldalon található űrlapon azonnali üzenetet küldhet, vagy az elérhetőségeken felkeresheti kollégáinkat.

 

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás