Hulladék hasznosítási engedély

A hulladék hasznosítás, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezései szerinti meghatározása: bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

 

Amennyiben e tevékenységet nem a hulladék termelője végzi, azt csak hulladék hasznosítási engedély birtokában lehet végezni. Az engedélyt a területileg illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség adja ki a jogszabályban (a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet) meghatározott tartalmi követelmények teljesítése, valamint az engedély elbírálásáért fizetendő igazgatási és szolgáltatási díj megfizetése után.

Miután a hulladék hasznosítási tevékenységen esett át, és megfelel az adott termék minőségére vonatkozó előírásoknak (a jogszabályban meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén) kikerül a hulladék kategóriából, azaz szabadon, termékként értékesíthető további megkötés nélkül. A hasznosítási műveleten átesett anyag vagy tárgy tehát a továbbiakban nem tekintendő hulladéknak.

A 2013 januárjában életbe lépett új szabályozás már lehetővé teszi, hogy az előkezelési tevékenységet már a hasznosítás, ártalmatlanítás előkészítő tevékenységeként is engedélyeztetni lehet. Tehát nem kell külön előkezelési engedélyt kérni olyan hasznosítónak, aki a hasznosítás során végez egyéb "előkezelési" tevékenységet is.

Az engedélyezés hasonló követelmények teljesítésével kezdeményezhető, mint az előkezelés vagy az ártalmatlanítás esetén. Az engedély iránti kérelem tartalmi követelményeinek a legutolsó jelentős módosítása a 2013. év elején történt  a fent említett rendelettel. A hulladék hasznosítás engedélyeztetése is igazgatási szolgáltatási díjköteles tevékenység, továbbá az eljárás során megkeresett szakhatóságok részére is igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie a kérelmezőnek. 

Mivel a hasznosítási tevékenység végzése telephelyhez kötötten történik, így az engedélyező hatóság  a telephely szerint illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség.

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint a veszélyes és nem veszélyes hulladék hasznosítása a telepengedély-köteles tevékenységek közé tartozik. A telepengedélyt a telep fekvése szerint illetékes település jegyzője adja ki. Azok, akik kizárólag fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységet végeznek, vagyis kizárólag fém tartalmú hulladékokkal dolgoznak, azokra e jogszabály nem vonatkozik, azaz, nekik nem kell telepengedélyt kérniük. Azonban, aki fémkereskedelmi engedélyköteles anyag mellett más típusú hulladék begyűjtésével, kezelésével is foglalkozik, (például papír, műanyag) annak már a tevékenysége folytatásához telepengedélyt kell kérnie.

 

A hulladék hasznosítás engedélyeztetéséhez legfontosabb követelmények:

 

  • megfelelő műszaki kialakítású telephely
  • a megfelelő eszközök megléte
  • környezetvédelmi biztosítás
  • foglalkoztatott vagy külső megbízott, aki megfelelő környezetvédelmi végzettséggel rendelkezik.
  • NAV nullás igazolás

 

Hogyan történik az engedélyeztetés?

Az engedély iránti kérelem benyújtásához a jogszabályban írt további követelmények teljesítését már mi végezzük el a megbízóinknak. Ezek a következők:

 

  • havária terv elkészítése,
  • az estlegesen szükséges környezetvédelmi megbízott igazolása,
  • KÜJ és KTJ azonosítók megkérése,
  • a teljes engedély iránti kérelem összeállítása.

Természetesen az engedélyeztetés teljes lebonyolítását vállaljuk, végigkövetjük az eljárás folyamatát, egészen a tevékenységet engedélyező határozat kiadásáig.

Egy engedélyeztetési eljárásban több tevékenység is engedélyeztethető (hasznosítás, szállítás, előkezelés),  ebben az esetben a hatósági szolgáltatási díjak összeadódnak, viszont az eljárási időt csak egyszer kell kivárni.

Mivel a hulladék hasznosítási tevékenységhez általában kapcsolódik egy kiszolgáló telephely, létesítmény melyet munkatársainknak célszerű személyesen is látniuk, így az engedély iránti kérelem összeállítás során a személyes kapcsolattartásra is szükség van. A további adatok és dokumentumok cseréje elektronikus úton is történhet.

Hulladék hasznosítási engedély iránti kérelmet csak szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazott, vagy jogszabályi (a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet) előírásnak megfelelően a hulladékgazdálkodás részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el. Természetesen cégünk munkatársai rendelkeznek a megfelelő szakértői jogosultsággal. Cégünk szakértői jogosultságait megtekintheti a jogosultságok menüpontban.

Amennyiben bármilyen további kérdése merül fel, vagy ajánlatot szeretne kérni a kapcsolat oldalon található űrlapon azonnali üzenetet küldhet, vagy az elérhetőségeken felkeresheti kollégáinkat.


A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás