Hulladék előkezelési engedély

A hulladék előkezelésének a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) rendelkezései szerinti meghatározása: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Amennyiben azt nem a hulladék termelője végzi, az csak hulladék előkezelési engedély birtokában végezhető. Az erre vonatkozó engedélyt a területileg illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség adja ki a jogszabályban (a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet) meghatározott tartalmi követelmények teljesítése, valamint az engedély elbírálásáért fizetendő igazgatási és szolgáltatási díj megfizetése után.

A hulladék az előkezelést követően még nem kerül ki a hulladék kategóriából, továbbra is hulladékként kell kezelni, tehát nem adható el szabadon termékként. Kizárólag  hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező részére adható át.

A 2013. január 1-jétől a Ht. szabályai szerint lehetőség van arra, hogy előkezelést a hasznosítás, ártalmatlanítás előkészítő tevékenységeként is engedélyeztetni lehet. Tehát nem kell külön előkezelési engedélyt kérni olyan hasznosítónak, ártalmatlanítónak, aki a tevékenysége során végez egyéb "előkezelési" tevékenységet is.

A hulladék előkezelés engedélyezése hasonló követelmények teljesítésével kezdeményezhető mint a hasznosítási vagy ártalmatlanítási tevékenységre vonatkozó engedélyezési eljárás. Az engedély iránti kérelem tartalmi követelményeinek legutóbbi módosítása 2013. január 1-jével történt meg, amikor is hatályba lépett a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet. A hulladék előkezelés engedélyeztetése is igazgatási szolgáltatási díjköteles tevékenység, továbbá az eljárás során megkeresett szakhatóságok részére is igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie a kérelmezőnek. Az eljárási díjakról itt tájékozódhat

Miután az előkezelési tevékenység telephelyhez kötötten történik, így az engedélyező hatóság  a telephely szerint illetékes környezetvédelmi felügyelőség.

A hulladék előkezelés engedélyeztetéséhez legfontosabb követelmények:

 

  • megfelelő műszaki kialakítású telephely
  • a megfelelő eszközök megléte
  • környezetvédelmi biztosítás
  • foglalkoztatott vagy külső megbízott, aki megfelelő környezetvédelmi végzettséggel rendelkezik.
  • NAV nullás igazolás

 

Hogyan történik az engedélyeztetés?

Az engedély iránti kérelem benyújtásához a jogszabályban írt további követelmények teljesítését már mi végezzük el a megbízóinknak. Ezek a szükséges:

 

  • havária terv elkészítése,
  • az estlegesen szükséges környezetvédelmi megbízott igazolása,
  • KÜJ és KTJ azonosítók megkérése,
  • a szükséges feltételeknek való megfelelés bemutatása
  • a teljes engedély kérelem összeállítása.

Természetesen az engedélyeztetés teljes lebonyolítását vállaljuk, végigkövetjük az eljárás folyamatát, egészen a tevékenységet engedélyező határozat kiadásáig.

Lehetőség van arra, hogy a hulladékkereskedelmi, - közvetítői vagy szállítási tevékenységből két, vagy akár mindhárom tevékenység egyszerre, egy eljárásban kerüljön engedélyeztetésre. Ebben az esetben az ügyfél által a hatóság felé fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértéke kedvezőbb, és mivel egy eljárásban kerül sor az engedélyeztetésre, így az eljárási időt csak egy alkalommal kell kivárni. Az engedély iránti kérelem elbírálására az engedélyező hatóságnak összesen hatvan napos ügyintézési határidő áll a rendelkezésére, de a gyakorlat alapján 3-5 hónapos ügyintézési időre lehet számítani.

Mivel a hulladék előkezeléshez általában kapcsolódik olyan egyéb kiszolgáló telephely, létesítmény melyet munkatársainknak személyesen is meg kell tekinteniük, így az engedély iránti kérelem összeállítása során személyes kapcsolattartásra is szükség van. A további adatok és dokumentumok cseréje elektronikus úton is történhet.

Hulladék előkezelési engedély iránti kérelmet csak szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazott, vagy jogszabályi (a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet) előírásnak megfelelően a hulladékgazdálkodás részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el. Természetesen cégünk munkatársai rendelkeznek a megfelelő szakértői jogosultsággal. Cégünk szakértői jogosultságait megtekintheti a jogosultságok menüpontban.

Amennyiben bármilyen további kérdése merül fel, vagy ajánlatot szeretne kérni a kapcsolat oldalon található űrlapon azonnali üzenetet küldhet, vagy az elérhetőségeken felkeresheti kollégáinkat.

 

 

 

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás