Üzemi kárelhárítási terv

Bármely gazdasági tevékenység során előfordulhatnak üzemzavarok, haváriák, amelyek során szennyező anyag juthat a környezetbe. Ezen szennyező anyagok környezeti elemekbe, különösen a talajba, felszíni és felszín alatti vízbe történő jutását meg kell akadályozni Az azonnali kárenyhítési beavatkozásokat, amit a környezethasználó végez kárelhárításnak nevezzük, míg a szennyezések utólagos eltávolítását, a káreseményt követői üzemi kárelhárítást követő tevékenységeket kármentesítésnek.

A telephelyen esetlegesen végzendő kárelhárítási tevékenységeket üzemi kárelhárítási tervek alapján kell végrehajtani. Az üzemi kárelhárítási tervnek ki kell térnie az üzemi kárelhárítási tevékenység technológiáira, szennyezés lokalizáció lehetőségeire, a szennyezés felfogása során alkalmazandó kárelhárítási eszközök és anyagok listájára és mennyiségére egyaránt.

Üzemi kárelhárítási terv készítésére a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti tevékenység végzője köteles. A tervet a területileg illetékes vízügyi igazgatóság által készített területi kárelhárítási tervvel összhangban a  környezetvédelmi hatóság bírálja el. 

A fenti rendelet mellékletében megadottakon kívül a környezetvédelmi felügyelőség határozata alapján üzemi tervet (kárelhárítási tervet) az a gazdálkodó szervezet is köteles készíteni, amely az általa alkalmazott környezetet veszélyeztető technológia alapján ezt indokolttá teszi.


Az üzemi terv felülvizsgálata

A jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervekben foglalt intézkedéseket integrálni kell az egyéb, a gazdasági tevékenységet szabályozó (pl. munkavédelmi, minőségirányítási) dokumentumokba  egyaránt. A gazdasági tevékenységben, technológiában történő változások során az üzemi kárelhárítási tervet 60 napon belül aktualizálni kell. A változásokról a hatóságot is értesíteni kell 30 napon belül. Amennyiben az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása miatt a rendelet hatálya alá tartozó szervezetnek nem kell tervet készíteni, úgy ezt a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
 Az üzemi kárelhárítási tervet  a gazdasági tevékenységben bekövetkezett változások átvezetésétől függetlenül  ötévenként felül kell vizsgálni.

 A GEO-SIVO Kft.  munkatársai területi és üzemi  kárelhárítási tapasztalattal szakértői jogosultsággal rendelkeznek. 


Ajánlatunkhoz keresse kollégáinkat a kapcsolat oldalon lévő elérhetőségeken.

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás