Telepengedélyezés

A 2013 év közepén változott  a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013 (II. 27) Korm. rendelet, mely meghatározza, hogy mely tevékenységek esetén kell a helyileg illetékes polgármesteri hivataltól telepengedélyt kérni. (ezek a jogszabály 4. mellékletében találhatóak)  Az egyik fontos változás, hogy hulladék gyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenység esetén is meg kell kérni a telepengedélyt. 

Nem kell viszont telepengedély olyan tevékenység végzése esetén, mely fémkereskedelmi engedély köteles. Tehát aki csak fém hulladék átvétellel foglalkozik, annak fémkereskedelmi és hulladékgazdálkodási engedéllyel kell rendelkeznie. Abban az esetben, ha nem csak fém hulladék tartozik a tevékenységi körbe, hanem egyéb hulladék is (pl.: papír, műanyag), abban az esetben az előző engedélyeken kívül szükség van a telepengedélyre is.

Egyes tevékenységek nem telepengedély, hanem csak nyilvántartásba vételi (bejelentési) kötelezettség alá esnek. Ezek listáját a fenti jogszabály 3. melléklete sorolja fel. Ezen tevékenységek engedélyeztetése során nem kell beadni környezetvédelmi tervfejezetet.

Az átlagos ügyintézési idő igen változó a hivataloknál, de 30-45 napos ügyintézési időre számítani kell

Ennek az eljárásnak is van hatósági díja, mely a hivatal és a megkeresett szakhatóságok díjaiból tevődik össze. A hatósági díjak oldalon találja az egyes eljárásokhoz tartozó hatósági díjakat.

Az eljárás során a hivatal (tevékenységtől függően) más szakhatóságokat is megkeres. Egyebek között a környezetvédelmi hatóságot is, mely a telepengedély kérelembe kötelező jelleggel belefoglalt környezetvédelmi tervfejezet alapján adja meg véleményét.

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás