Vízkészlet járulék

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján járulékot kell fizetnie minden olyan vízhasználónak, aki vízjogi létesítési, üzemeltetési és szüneteltetési engedélyben vízkészletet köt le, továbbá aki engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon vízhasználatot valósít meg továbbá az üzemi vízfogyasztóknak. A törvény 15. § c pontja határozza meg, hogy milyen jogcímek alapján lehet mentesülni a kötelezettség alól.

A törvény alapján:

a) vízhasználó az, aki vízjogi engedély alapján vízhasználatot gyakorol vagy vízjogi engedélyben vízkészletet köt le,
b) üzemi vízfogyasztó az, aki ivóvizet szolgáltató közműről a saját gazdasági célú vízhasználatához településenként évi 10000 m3-nél nagyobb vízmennyiséget használ fel.

A vízkészlet járulékot a területileg illetékes vízügyi hatóság felé kell megfizetni, melynek összegét a használt vízmennyiség alapján kell kiszámolni. A felhasznált víz mennyiségét vagy mérés (vízóra) alapján vagy számítással (pl: felszíni vízzel táplált halastavak esetében) kell meghatározni.

Segítség lehet a számításnál a vízkészlet járulék kalkulátor.

Az üzemi fogyasztónak a ténylegesen igénybe vett vízmennyiség után kell vízkészlet járulékot fizetnie.
A használt víz után fizetendő járulékot legalább évente, üzemi vízhasználók esetén negyedévente a területileg illetékes felügyelőséghez benyújtott bevallás (VKJ lap) útján kell kiszámítani és megfizetni.

 Fontos tudni, hogy az a vízhasználó, aki az adott évben a vízjogi engedélyben meghatározott lekötés mennyiségének 80 %-át nem használja fel az január 15-ig szintén köteles a bevallást benyújtani.  Amennyiben a tényleges víztermelés nem éri el a lekötés 80 %-át, vagy meghaladja a 110 %-át, VKJ eltérési-összeg is keletkezik. Számítása megegyezik a termelés alapján keletkező alapösszeg számítási metódusával, a kontingenseltérés mennyiségét figyelembe véve. (A kontingens eltérés jelenti a lekötött mennyiséghez képesti eltérést.)

 
A  vízkészlet járulékot a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig kell az illetékes vízügyi hatóság által megjelölt számlára befizetni.

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás