Hulladékgazdálkodási bevallás

Azon szervezetek esetében akiknél a tevékenységük során hulladék keletkezik, vagy hulladékgazdálkodási engedély alapján végzik a tevékenységüket rendszeresen adatok kell szolgáltatni a keletkezett vagy kezelt hulladékokról.  A hulladékokról szóló adatszolgáltatást a helyileg illetékes környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtani. A bevallást a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján kell teljesíteni a mellékletben szereplő adatok megadásával. Aki adatszolgáltatásra kötelezett, annak az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezésétől számított 60 napon belül ezt be kell jelentenie a területileg illetékes felügyelőségen úgy, hogy a megadott adatlapon bejelentkezik a HIR (Hulladék Információs Rendszer) -be. Adatszolgáltatáshoz rendelkezni kell KÜJ és KTJ számmal.

A bevallást elektronikus úton kell a hatóság felé megtenni, az adóbevalláshoz haonló nyomtatványkitültő segítségével ügyfélkapun keresztül. Az adatszolgáltatást a kötelezően vezetett nyilvántartás alapján lehet elkészíteni. A bevallást beküldőnek meghatalmazással kell rendelkeznie.

Hulladék termelők esetében azoknak kell rendszeres bevallást készíteni, akiknél a keletkezett hulladék mennyisége évente meghaladja:

  • veszélyes hulladékok esetében a 100 kg-ot, vagy
  • nem veszélyes hulladékok esetében a 2000 kg-ot, vagy
  • nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot.


A hulladék kereskedője és kezelője minden esetben adatszolgáltatásra kötelezett.

 


Az adatszolgáltatásokat veszélyes és nem-veszélyes hulladék esetén is naptári évente kötelező megtenni, kivéve veszélyes hulladék - kezelésre történő - átvétele esetében. Ilyen esetben naptári negyedévente kötelező a bevallás megtétele.

Beadási határidők:

  • A keletkezett hulladékokról a tárgyévet követő év március 1.
  • Kereskedelem vagy kezelés céljából átvett hulladékok esetén tárgyévet követő március 1.
  • Veszélyes hulladék kezelésre vagy kereskedelemre való átvétele esetén a tárgynegyedévet követő 30. munkanap

A 2014. év végi  jogszabály változások miatt a 2015. évtől tervezett veszélyes hulladék kezelőnek előírt napi adatszolgáltatás NEM kell teljesíteni.

A 2013 év elején életbe lépett jogszabályi módosítás alapján a hatóság a beküldött adatszolgáltatásban csak a tárgyévet követő szeptember 1 napjáig fogadhat el javítást önellenőrzés alapján!

 


A rendszeres bevalláson kívül nyilvántartást vezetnie szinte minden hulladékkal kapcsolatba kerülő vállalkozásnak kell (a hulladék termelője, birtokosa, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője telephelyenként, illetve ebbe beletartozik a hulladék kereskedő és közvetítő is). A nyilvántartást hulladéktípusonként kell vezetni feltüntetve benne a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladék mennyiségét. A telephelyi nyilvántartás tartalmát a rendelet melléklete határozza meg.

A fentieken túlmenően további adatszolgáltatás is szükséges lehet az alábbi tevékenységek esetében:  hulladékká vált gépjárművek,  elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek, csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek, valamint  elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek esetében is.

Ha nem talált meg minden választ a kérdésére, vagy ajánlatot szeretne kérni, keressen elérhetőségeinken.

 

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás